[Thơ] Nghĩa Hưng Quê Tôi

[Thơ] Nghĩa Hưng Quê Tôi

Nghĩa Hưng bát ngát cánh đồng
Với biển dài sông rộng mênh mông
Hải Hậu ta giáp phía đông
Bên tây sông Đáy ta kề Kim Sơn
Nam Điền nghĩa Phúc keo sơn
Cùng chung phía biển vậy là phía nam
Ý Yên – Nam Trực gần ta
Đó là phía bắc không xa nghĩa Đồng
Hồng – Phong – Lạc – Phú tới Bình
Chung đường Giây Nhất bình bình chạy thôi
Nghĩa Châu làng nón quê tôi
Nhà nhà đều biết từ thuở thôi nôi lọt lòng
Làm dong ra miến nghĩa Lâm
Trung – Sơn chiếu cói âm vang xa gần
Thịnh xã ân đức nhân trần
Xây lên bảo tháp dần dần vang ra
Lang thang ta đến Liễu Đề
Ghé thăm hội chợ xuân về nở hoa
Nghĩa Hưng nay đã vang ra tận vùng
Bởi có khí phách anh hùng
Từ trong chiến trận đến cùng hôm nay
:: Hương Mai‎
1


TOP