Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng - Nam Trực Nam Định

Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng – Nam Trực Nam Định

Địa chỉ : Nam Lợi-Nam trực-Nam Định
Chánh xứ : Linh mục Augustino Lưu Viết Cẩn
Hưng Nhượng cùng dải đất với Nam hưng và Trang Hậu, Hưng Nhượng còn có tên khác là Vĩnh Thượng là vùng nông nghiệp thuần túy.Năm 1760 vùng đát này đã được khai hoang và có nhiều giáo hữu đến sinh cơ lập nghiệp tại Vĩnh Thượng

và cũng đã có nhiều giáo sĩ in dấu chân truyền giáo cảu mình trên mảnh đất này.Khi nhận thấy giáo hữu ngày một tăng nhanh bề trên giáo phận đã ban sắc thành lập giáo họ Vĩnh Thượng được thành lập và trực thuộc giáo xứ Bách Tính.

Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng Giáo hạt Báo Đáp

Nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng
Giáo hạt Báo Đáp


Khi đức cha thánh Y đi kinh lược các xứ Trung Lao, Tương Nam, Bách Tính, ngài đã phê sổ công hàm họ Vĩnh Thượng và Nam Hưng

Năm 1925, Đức cha Định đã lấy họ Vĩnh Thượng và Vĩnh Hạ để thành lập giáo xứ Hưng Nhượng. Đây là người con thứ 3 của xứ mẹ Bách tinh là Tương Nam tách xứ năm 1901, Nam Hưng năm 1920 và Hưng Nhượng năm 1925

Các linh mục đã phục vụ giáo xứ: tính từ năm 1950

1 cha Gak Nguyễn Đức Hinh
2. cha Jos Phạm Đình Chẩn
3 cha Pet Phạm Văn Cử
4 cha Pet Nguyễn Đức Long
5 cha Dom Nguyễn Văn Vàng
6 cha Paul Vũ Minh Hòa
7 cha Ant Đinh Văn Đang

bổn mạng giáo xứ là thánh Vinh Sơn

Nhà thờ xứ Hưng Nhượng xây dựng năm 1897 và hoàn thành năm 1906, có chiều dài 35m, rộng 16m, cao 15m. Hiện nay giáo xứ có khoảng 500 nhân danh

Họ Vĩnh Hạ nhận Thánh Laurenxo làm bổn mạng, nhà thờ dài 30m, rộng 12m, cao 10m.có khoảng 250 nhân danh.

Giáo xứ Hưng Nhượng đón Đức cha Tôma
Sáng thứ Năm tuần Bát Nhật Phục Sinh, ngày 31/3/2016, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục Giáo phận Bùi Chu, đã chủ sự nghi thức làm phép, cắt băng khánh thành lăng Tử Đạo, nhà Giáo lý và Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Hưng Nhượng, và cử hành Thánh lễ tạ ơn, ban bí tích Thêm Sức và cho các cháu rước lễ lần đầu. Cùng tham dự có Cha quản hạt, các Cha, các tu sĩ, đông đảo khách mời và cộng đoàn Giáo xứ.

Giáo xứ Hưng Nhượng thuộc giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu, nằm trên địa bàn xã Nam Lợi, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Giáo xứ đã đón nhận Tin mừng cách đây trên 300 năm và Đức Tin ngày càng lớn mạnh, sinh nhiều hoa trái, trong đó phải kể đến 15 vị Tử Đạo, mà hôm nay con cháu là cộng đoàn Giáo xứ, cùng với sự giúp đỡ của các vị ân nhân, đã xây dựng lăng kính nhớ các Ngài. 33 em lãnh nhận bí tích Thêm Sức và 17 em rước lễ lần đầu hôm nay, cũng nói lên sức sống mạnh mẽ đang vươn lên từng ngày của cộng đoàn Giáo Xứ.

1 số hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Hưng Nhượng
11

2

3

4

5
1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

* Nguồn : SVCG Bùi Chu


TOP