Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh hệ đại học chính quy năm học 2018

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định tuyển sinh hệ đại học chính quy năm học 2018

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là trường đại học công lập trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH, trụ sở đóng tại thành phố Nam Định, có lịch sử trên 50 năm xây dựng và phát triển, đào tạo trình độ thạc sĩ, đại học, cao đẳng các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế, ngoại ngữ và sư phạm kỹ thuật, địa bàn tuyển sinh trên cả nước.

Đào tạo giáo viên trình độ đại học giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo kỹ sư, cử nhân làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Sinh viên có cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2018, nhà trường tuyển sinh hệ đại học chính quy như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh (dự kiến): 1200 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu sư phạm kỹ thuật.
2. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học.
3. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển

 

TT Tên ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp xét tuyển
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) 7510201 Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
Toán, Hóa học, Sinh học
2 Công nghệ chế tạo máy 7510202
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203
4 Công nghệ kỹ thuật ôtô 7510205
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Hệ thống điện) 7510301
6 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303
7 Khoa học máy tính 7480101 Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

8 Công nghệ thông tin 7480201
9 Kế toán 7340301 Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

10 Quản trị kinh doanh 7340101

 

4. Phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT).
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế).

4.1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.

b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh.
– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

c) Tiêu chí xét tuyển.
– Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ1 + ĐUT
Trong đó: TĐ1 là tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển, ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (dự kiến):
+ Đối với đại học sư phạm kỹ thuật: ĐXT đạt từ 17,5 điểm trở lên.
+ Đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế: ĐXT đạt từ 15,5 điểm trở lên.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào có thể được điều chỉnh tại thời điểm xét tuyển để phù hợp với tình hình tuyển sinh thực tế và đảm bảo chất lượng tuyển sinh đầu vào của Nhà trường.

d) Nguyên tắc xét tuyển
– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm bài thi Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

Sinh viên Trường Đại học SPKT Nam Định thực hành phay

đ) Hình thức ĐKXT.
– Đợt 1: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
– Các đợt bổ sung:
Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:
+ Đăng ký trực tuyến trên website nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2018” để thực hiện đăng ký xét tuyển.
+ Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Nhà trường.

4.2. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 50% chỉ tiêu đại học hệ chính quy.
b) Điều kiện tham gia xét tuyển của thí sinh.
– Tính đến thời điểm nhập học, thí sinh đã tốt nghiệp trung học.
– Xếp loại hạnh kiểm năm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy thực hành trên máy CNC

c) Tiêu chí xét tuyển.
– Dựa vào Điểm xét tuyển (ĐXT) được xác định như sau: ĐXT = TĐ2 + ĐUT
Trong đó: TĐ2 là tổng các điểm trung bình cả năm (lớp 12) của các môn học trong tổ hợp các môn thí sinh đăng ký dùng để xét tuyển; ĐUT là điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu: TĐ2 đạt từ 18,00 điểm trở lên.

d) Nguyên tắc xét tuyển
– Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT của thí sinh từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh cùng ĐXT thì lấy điểm so sánh là điểm môn Toán. Thí sinh nào có điểm so sánh lớn hơn thì được ưu tiên trúng tuyển.
– Trường hợp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, Nhà trường tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo. Điểm xét tuyển đợt sau không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước.

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin thực hành tại phòng máy tính

đ) Lịch đăng ký xét tuyển: Tổ chức xét tuyển nhiều đợt, bắt đầu từ 1/3/2018.

e) Hình thức đăng ký xét tuyển.
Thí sinh thực hiện ĐKXT bằng một trong các hình thức sau:

– Đăng ký trực tuyến trên website nhà trường: Truy cập vào website http://www.nute.edu.vn, mục “Đăng ký xét tuyển đại học trực tuyến năm 2018” để thực hiện đăng ký xét tuyển.
– Chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên Phiếu ĐKXT (theo mẫu) qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo nhà trường.

Địa chỉ tiếp nhận ĐKXT, ĐKDT và giải đáp các thông tin tuyển sinh: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0228.3630858, 3637804; Fax: 0228.3637994
Email: bants.skn@moet.edu.vn; Website: http://www.nute.edu.vn

Theo (baodansinh.vn)


TOP