Dệt may Nam Định chuẩn bị chọn nhà thầu cho 27 gói thầu

Dệt may Nam Định chuẩn bị chọn nhà thầu cho 27 gói thầu

Từ nay đến tháng 12/2017, Tổng công ty CP Dệt may Nam Định sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 27 trong số 29 gói thầu thuộc Dự án Đầu tư Nhà máy Sợi 3,12 vạn cọc tại Khu công nghiệp Hòa Xá (Nam Định).
7Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 455,206 tỷ đồng, do Tổng công ty CP Dệt may Nam Định làm chủ đầu tư. Nguồn vốn sử dụng từ vốn tự có, vốn chuyển mục đích sử dụng đất, vốn vay thương mại của Tổng công ty.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, có 13 gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh (CHCT); 10 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi (ĐTRR); 4 gói thầu chỉ định thầu trong nước (CĐT) và 2 gói thầu tự thực hiện (TTH).

Dự kiến, từ nay đến tháng 1, 2/2017, Chủ đầu tư sẽ lần lượt tổ chức CHCT quốc tế 2 gói thầu (Cung cấp hướng dẫn lắp đặt (CCHDLĐ) máy loại xơ ngoại lai; Xe ô tô 8 chỗ) và ĐTRR quốc tế 3 gói thầu (CCHDLĐ 7 máy ghép tự động làm đều; CCHDLĐ máy đánh ống; CCHDLĐ thiết bị hệ thống điều không, thông gió, hút bụi, cấp bông).

Từ tháng 1 – 3/2017, có 4 gói thầu được tổ chức ĐTRR quốc tế (CCHDLĐ 02 dây máy bông, 20 máy chải thô; CCHDLĐ 1 máy cuộn cúi + 5 máy chải kỹ; CCHDLĐ 7 máy thô; CCHDLĐ 26 máy con).

Từ tháng 3 – 4/2017, Tổng công ty sẽ ĐTRR quốc tế lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu (CCHDLĐ 02 dây máy bông, 20 máy chải thô; CCHDLĐ máy biến áp và tuyến trung thế); và CHCT 5 gói thầu (CCHDLĐ máy nén khí; CCHDLĐ đường ống khí nén; CCHDLĐ hệ thống điện động lực, chiếu sáng, chống sét; CCHDLĐ hệ thống phòng cháy chữa cháy; Cung cấp xe nâng, xe kích).

Từ tháng 4 – 5/2017, có 5 gói thầu sẽ CHCT quốc tế (CCHDLĐ máy thí nghiệm Uster; CCHDLĐ thiết bị phụ trợ suốt da; CCHDLĐ hệ thống hút bụi, ép kiện; Cung cấp, hướng dẫn lắp ráp thùng cúi; Cung cấp ống thô, ống con) và 1 gói thầu thực hiện CĐT rút gọn trong nước (CCHDLĐ máy thí nghiệm).

Từ tháng 5 – 6/2017, Gói thầu Cung cấp hướng dẫn lắp đặt hệ thống vận chuyển, vệ sinh ống thô sẽ thực hiện ĐTRR quốc tế.

Từ tháng 6 – 7/2016, có 1 gói thầu (CCHDLĐ hệ thống thổi bụi máy con) được CHCT quốc tế; và 1 gói thầu CĐT rút gọn (Cung cấp dụng cụ, vật tư, trang thiết bị phụ trợ khác).

Từ tháng 7 – 8/2017, sẽ có 1 gói thầu được CĐT rút gọn (Cung cấp thiết bị văn phòng).

Từ tháng 7 – 12/2017, sẽ lựa chọn nhà thầu cho 2 gói thầu, trong đó 1 gói thầu áp dụng CĐT (Vận chuyển, bảo quản, bảo hiểm) và 1 gói thầu áp dụng hình thức TTH (Lắp đặt thiết bị công nghệ, phụ trợ).

Riêng Gói thầu Đào tạo nhân sự cho Dự án, Chủ đầu tư sẽ áp dụng hình thức TTH trong khoảng thời gian từ tháng 1 – 10/2017.

Trong số 29 gói thầu của Dự án, tính đến ngày 15/12/2016, có 2 gói thầu đã được thông báo mời thầu.

Thanh Tú – Baodauthau.vn


TOP