Kho bạc Nam Định giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 42%

Kho bạc Nam Định giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 42%

(TBTCO) – Tính đến ngày 17/3/2021, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 đạt 42,2% kế hoạch, tương đương với hơn 963 tỷ đồng đã được giải ngân.

Vốn đầu tư công năm 2021 giải ngân qua KBNN Nam Định đạt trên 42% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Theo báo cáo từ KBNN Nam Định, nguồn vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021 được giao qua đơn vị kiểm soát, thanh toán là trên 2.278 tỷ đồng. Đến ngày 17/3/2021, KBNN Nam Định đã giải ngân trên 963 tỷ đồng, đạt 42,2% kế hoạch được giao.

Trong đó, dự án do bộ, ngành quản lý có kế hoạch vốn được giao trên 52,6 tỷ đồng, đã được giải ngân trên 14,4 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch. Dự án do địa phương quản lý được giao kế hoạch vốn trên 2.225 tỷ đồng và đã được giải ngân trên 948,7 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch được giao

Đây là tỷ lệ giải ngân cao so với mặt bằng chung của cả nước trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 hiện nay.

Ông Vũ Duy Minh – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định cho biết, để có được kết quả này, ngay từ những ngày đầu năm, đơn vị đã quán triệt tới từng công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. KBNN thực hiện nghiêm quan điểm: Khách hàng là trung tâm, là đối tượng phục vụ; lấy mức độ hài lòng của khách hàng giao dịch làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; tuyệt đối không hách dịch, sách nhiễu trong giải quyết công việc, không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại kho bạc mà có lý do, nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân.

Đặc biệt, KBNN Nam Định đã yêu cầu công chức làm công tác kiểm soát chi chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn để thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện dự án; xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tags:

TOP