Phụ nữ Nam Định: Đa dạng các hoạt động tuyên truyền bầu cử

Phụ nữ Nam Định: Đa dạng các hoạt động tuyên truyền bầu cử

Bám sát chỉ đạo của TƯ Hội LHPN Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Hội LHPN tỉnh Nam Định đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử.

Phụ nữ Nam Định theo dõi danh sách các ứng cử viên tại một điểm bầu cử

Hướng tới ngày bầu cử 23/5/2021, Hội LHPN 10 huyện, thành phố, 226 cơ sở trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức gần 2.000 cuộc truyền thông về công tác bầu cử lồng ghép tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức 9 lớp tập huấn về kỹ năng xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri cho 2.456 cán bộ, hội viên phụ nữ là nữ ứng cử viên lần đầu. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hơn 4.000 báo cáo viên, tuyên truyền của Hội trong công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Pano về cuộc bầu cử trên một con đường ở Nam Định

Cử tri Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh Nam Định, bày tỏ mong muốn những ứng viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến các giải pháp hỗ trợ, đảm bảo cho phụ nữ có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường. Quan tâm xây dựng các đề án, chương trình, các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ nói riêng, đến người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, hướng tới mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tags:

TOP