[Thơ] Tay Trống Thành Nam

[Thơ] Tay Trống Thành Nam

Chiều nay Văn Thuyết nhà ta
Đến sân thanh hóa thông qua lời mời
Rộn vang tiếng trống một thời
Thiên trường chảo lửa sáng ngời tên anh

Hôm nay anh đến sứ thanh
Gõ cho thiên hạ quân xanh quân vàng
Nhịp đều tiếng vẫn vang vang
Mà lòng nặng trĩu không màng thắng thua

Anh buồn trời cũng như mưa
Nhân tài nam định bị mua hết rồi
Giờ xem chẳng thấy hộp hồi
Thiên hạ họ đá mà tôi cũng buồn

Bao giờ lại được hò reo
Căng tay anh gõ tôi theo trống kèn
Biết rằng kinh phí tỉnh nghèo
Những người làm bóng noi theo Thuyết già
4
FC Hàn Thuyên Nam Định

BAO GIỜ BÓNG ĐÁ NAM ĐỊNH MỚI TRỞ LẠI NHƯ NĂM 2006 ĐÂY :(:(:(:(:(:(


TOP