Lưu ý xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 tại Nam Định

Lưu ý xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 tại Nam Định

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định hướng dẫn việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017.
Trong đó lưu ý cần bám sát Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, lưu ý tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp, mục b khoản 2 của Điều 7 về điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp.
4Cụ thể, người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp (CNTN) hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được CNTN hoặc không được dự thi, dự xét CNTN do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; thời gian làm bài mỗi môn là 60 phút. Việc tể chức kiểm tra (ra đề kiểm tra và chấm bài kiểm tra) do trường THCS nơi học sinh đó đăng ký để xét CNTN chịu trách nhiệm. Điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp.

Người học chưa được dự thi, dự xét CNTN do xếp loại học lực yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Việc tổ chức kiểm tra (ra đề kiểm tra và chấm bài kiểm tra) do trường THCS nơi học sinh đó đăng ký dự xét CNTN chịu trách nhiệm.

Thời gian làm bài như sau: 2 môn Toán và Ngữ văn (60 phút), các môn khác (45 phút). Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp.

Việc ra đề kiểm tra, coi và chấm bài kiểm tra phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể và phải lập biên bản chi tiết khi thực hiện các công việc này.

Sở GD&DT yêu cầu các phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác xét tốt nghiệp THCS đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, thành phố; các trung tâm GDTX có học viên lớp 9 thực hiện việc xét tốt nghiệp THCS theo kế hoạch chung của phòng GD&ĐT.

Hiệu trưởng các trường THCS, Giám đốc các trung tâm GDTX tổ chức in, ký, đóng dấu và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị mình. Khi in, thống nhất sử dụng mẫu Giấy chứng nhận có trong phần mềm xét TNTHCS.

Lập Phương – giaoducthoidai.vn


TOP