Nam Định, Hà Nam không có thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế thi

Nam Định, Hà Nam không có thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế thi

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định và Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam, kết thúc ngày thi đầu tiên, cả 2 tỉnh không có thí sinh, cán bộ nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh Nam Định kết thúc ngày thi đầu tiên

Tại Nam Định, ở môn Ngữ văn, có 19.424 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó chỉ có 19.388 thí sinh đến dự thi, vắng 36 thí sinh. Còn ở môn Toán, có 19.736 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 19.686 thí sinh đến dự thi, vắng 50 thí sinh. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh vắng 86 thí sinh.

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh không có giám thị, cán bộ, thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Các điểm thi diễn ra an toàn, tốt đẹp, không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Tại Hà Nam, ở môn Ngữ Văn, có 8.562 thí sinh đăng ký dự thi, số thí sinh đến dự thi là 8.542, số thí sinh vắng là 20 thí sinh. Ở môn Toán, số thí sinh đăng ký dự thi là 8.684 thí sinh, số thí sinh dự thi là 8.658, vắng 26 thí sinh. Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, toàn tỉnh vắng 46 thí sinh.

Kết thúc ngày đi đầu tiên tại tỉnh này, không có thí sinh, giám thị, cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Theo (nongnghiep.vn)


TOP