Hải Hậu – Nam Định: Thiếu minh bạch, chi nhiều tỷ đồng trái luật

Thiếu công khai, minh bạch trong công tác tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai, là thực trạng diễn ra tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018.

Thanh tra tỉnh Nam Định ban hành Kết luận số 11/KL-TTr thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND huyện Hải Hậu trong 3 năm 2016, 2017, 2018.

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND huyện, kiểm tra, xác minh tại 6 phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện, gồm phòng Tài chính kế hoạch, phòng Nội vụ, phòng Công thương, phòng Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), Văn phòng UBND huyện, Thanh tra huyện và xã Hải Hà, UBND thị trấn Yên Định, UBND thị trấn Cồn.

Qua thanh tra, phát hiện dự toán ngân sách hàng năm của huyện không giao dự toán thu phí, lệ phí cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, dẫn đến tình trạng không thu hoặc cho nợ đọng phí, lệ phí, nhất là đối với các phòng Tài chính kế hoạch, phòng Công thương…

Phương án phân bổ chi ngân sách của phòng GD&ĐT được huyện phê duyệt trong 3 năm đã giữ lại không phân bổ là hơn 28,8 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp tiểu học, kinh phí sự nghiệp trung học cơ sở, “kinh phí sự nghiệp chung” ở phòng GD&ĐT chưa đúng quy định.

Đến 30/6 hàng năm, phòng mới giao bổ sung một phần số kinh phí giữ lại cho một số trường, còn giữ một phần ở phòng để trực tiếp sử dụng là không đúng quy định của Luật Ngân sách.

Ngoài ra, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách hàng năm của phòng GD&ĐT không phân bổ dự toán chi ngân sách cho các trường mầm non là các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, làm hạn chế tính tự chủ của các trường, không đúng với Luật Ngân sách và các quy định liên quan.

Thậm chí, phòng GD&ĐT không thực hiện việc quản lý và công khai các khoản thu ngoài học phí, các khoản tài trợ, viện trợ tại các trường mầm non mà để các trường mầm non tự chi, không báo cáo quyết toán, không thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm với phòng GD&ĐT, là chưa đúng quy định của Luật Ngân sách.

Trong 3 năm, UBND huyện Hải Hậu sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện để chi cho các mục đích không nằm trong mục đích chi của dự phòng ngân sách, trong đó có việc chi hỗ trợ một số đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách huyện.

Riêng năm 2016, 2017, UBND huyện đã quyết định chi 1.546 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cho các mục đích không nằm trong mục đích chi đối với nguồn dự phòng ngân sách.

Về công khai, minh bạch tài chính, ngân sách, một số đơn vị dự toán cấp I của ngân sách huyện và UBND một số xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ các quy định về công khai, minh bạch trong lĩnh vực này.

Cụ thể, UBND huyện chưa công bố công khai đầy đủ về dự toán ngân sách năm 2016, cả năm 2017. UBND các xã, thị trấn đều chưa thực hiện việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách và tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý, 6 tháng, năm trên đài truyền thanh xã, thị trấn. UBND huyện và các xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ việc công khai về dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Một trong những giải pháp để phòng, chống tham nhũng là kê khai tài sản, thu nhập hàng năm cũng không được huyện triển khai tốt.

Chất lượng của các bản kê khai còn nhiều hạn chế như thiếu chữ ký của người nhận bản kê khai từng trang, kê khai không đúng mẫu, kê khai chậm, công khai chưa đầy đủ.

UBND huyện cũng không tổ chức công khai bản kê khai với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý…

Đáng chú ý, tháng 11/2016, UBND xã Hải Hà cho ông Đăng Văn Tuyển thuê 4.320m2 đất lúa thuộc quỹ đất công ích, đồng thời cho ông Tuyển được chuyển diện tích đất lúa sang đào ao nuôi trồng thuỷ sản không đúng thẩm quyền.

Diện tích đất nằm trong quy hoạch vùng chuyển đổi linh hoạt đất lúa theo đề án tái cơ cấu nông nghiệp của xã được UBND huyện phê duyệt, nhưng xã không lập kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND huyện để trình UBND tỉnh đưa vào kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 để HĐND tỉnh thông qua.

Trước hàng loạt khuyết điểm, tồn tại, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định Vũ Minh Lượng đề nghị UBND huyện Hải Hậu phải tổ chức kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm.

UBND huyện Hải Hậu có trách nhiệm báo cáo việc kiểm điểm, khắc phục sai phạm về UBND tỉnh Nam Định và Thanh tra tỉnh Nam Định.

Theo (thanhtra.com.vn)


TOP