Góc nhỏ cuộc sống ít biết ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm

Góc nhỏ cuộc sống ít biết ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm

Nhắc tới Quất Lâm (Nam Định) nhiều người nghĩ tới “thiên đường sung sướng” nhưng ở miền quê ven biển này vẫn còn một góc nhỏ cuộc sống thực sự đối lập…

Ở một góc nhỏ cuộc sống ở nơi "nổi tiếng" thánh địa của "thiên đường sung sướng" Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) lại là nơi định cư, kiếm sống của nhiều gia đình làm nghề chài lưới.

Ở một góc nhỏ cuộc sống ở nơi “nổi tiếng” thánh địa của “thiên đường sung sướng” Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định) lại là nơi định cư, kiếm sống của nhiều gia đình làm nghề chài lưới.

Ra biển từ lúc sáng sớm với những chiếc mủng (thuyền)...

Ra biển từ lúc sáng sớm với những chiếc mủng (thuyền)…

... là cuộc sống bình dị, nghèo khó của nhiều hộ dân quanh vùng.

… là cuộc sống bình dị, nghèo khó của nhiều hộ dân quanh vùng.

 

Người dân nơi đây hiền hậu và chăm chỉ.

Người dân nơi đây hiền hậu và chăm chỉ.

Đánh bắt gần bờ để kiếm được miếng cơm qua ngày cũng là điều không hề đơn giản với những người dân làm nghề chài lưới...

Đánh bắt gần bờ để kiếm được miếng cơm qua ngày cũng là điều không hề đơn giản với những người dân làm nghề chài lưới…

11

Trẻ em cũng tham gia phụ giúp cha me trong việc đánh bắt hải sản.

Trẻ em cũng tham gia phụ giúp cha me trong việc đánh bắt hải sản.

Những chiếc mủng độc mộc, đơn sơ...

Những chiếc mủng độc mộc, đơn sơ…

Nhưng đây là loại ngư cụ quan trọng để người dân nơi đây đánh bắt hải sản.

Nhưng đây là loại ngư cụ quan trọng để người dân nơi đây đánh bắt hải sản.

Niềm vui khi mỗi lần trở về bờ sẽ có thật nhiều tôm, cá.

Niềm vui khi mỗi lần trở về bờ sẽ có thật nhiều tôm, cá.

Theo Phú Đô – Phạm Kiên /Phapluatplus


TOP