[Thơ] Nhớ Thành Nam

[Thơ] Nhớ Thành Nam

Nhà tôi ở cạnh Cột Cờ

Bên Toà Tỉnh Trưởng có ba con rồng

Kế đó là Chùa Vọng Cung

Cách một con đường là nhà thể thao

Hè về hoa Gạo đỏ au

Dọc nhà Máy Sợi phía sau Cột Cờ

Cạnh đó là Nhà Máy Tơ

Với một hàng Sấu thẳng ra Nhà Kèn

Vườn hoa có giàn Tigôn

Ôi thời thơ ấu trẻ con thuở nào

70 năm thoáng chiêm bao

Còn trong ký ức dễ nào mà quên

Bao giờ về lại Thành Nam

Đến thăm chốn cũ một phen… giối già…!

Tác giả : MINH KHANH NGUYEN .

635


TOP