[Thơ] Sông Ninh - Dòng Sông Quê Hương

[Thơ] Sông Ninh – Dòng Sông Quê Hương

Thân yêu hai tiếng sông Ninh
Dòng sông dải lụa ,quê mình ngàn xưa
Trải qua biết mấy nắng mưa
Mái chèo vẫn đợi ,bến xưa cũng chờ
Nhịp cầu đã nối đôi bờ
Người xe xuôi ngươc năng tơ trải vàng
Rôn ràng bao chuyên đò ngang
Bên đây ,bên ấy cũng sang đất mình
Hồn ta soi bóng sông Ninh
Người xưa ,bến cũ , thắm tình quê hương .!!!.
Tác giả : (HNS)


TOP