Xe công vụ biển xanh có được ưu tiên?

Xe công vụ biển xanh có được ưu tiên?

Các loại xe công vụ gắn biển số xanh không có còi hú và đèn nhấp nháy thì có được phép lấn làn đường được được kẻ vạch liền không?

Điều 22 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về quyền ưu tiên của một số loại xe như sau:

1. Những xe sau đây được quyền ưu tiên đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới theo thứ tự:

a) Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ;

b) Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường;

c) Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu;

d) Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

đ) Đoàn xe tang.

1

2. Xe quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này khi đi làm nhiệm vụ phải có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định; không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, xe đi làm nhiệm vụ (xe công vụ biển xanh) mà không có tín hiệu còi, cờ, đèn theo quy định thì vẫn phải tuân thủ theo quy định của Luật giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.


TOP