Nam Định chấm dứt Dự án sản xuất linh kiện điện thoại Aelim Vina

Nam Định chấm dứt Dự án sản xuất linh kiện điện thoại Aelim Vina

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định vừa yêu cầu Công ty TNHH Aelim Vina (do 2 nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư) liên hệ với Ban để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án Đầu tư sản xuất, lắp ráp linh kiện điện thoại Aelim Vina.

Dự án này được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12/2/2015 và chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 24/6/2015. Địa điểm thực hiện Dự án là lô B2 (C5-7), đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, TP. Nam Định (thuê một phần diện tích nhà xưởng của Công ty TNHH Đại Tần).

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định cho biết, theo Đơn trình báo của tập thể người lao động thuộc Công ty TNHH Aelim Vina thì dự án này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 24/4/2018.

Vì thế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định yêu cầu nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án.

Trường hợp nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của Dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo (baodauthau.vn)


TOP