Thanh tra tỉnh Nam Định phát hiện nhiều vi phạm về thuế

Thanh tra tỉnh Nam Định phát hiện nhiều vi phạm về thuế

Thanh tra tỉnh Nam Định vừa ban hành Kết luận số 17/KL-T.Tr về việc chấp hành pháp luật về thuế đối với Công ty TNHH Máy tính Thái Sơn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm, tồn tại trong lĩnh vực thuế trong giai đoạn năm 2016, 2017.

Qua thanh tra cho thấy, Công ty TNHH Máy tính Thái Sơn cập nhật, theo dõi ghi chép chưa kịp thời, chính xác. Cụ thể, công ty có cửa hàng bán lẻ nhưng hầu như không phát sinh bảng kê hàng lẻ cho khách không lấy hoá đơn.

Một số mặt hàng công ty xuất bán nhưng không viết hoá đơn, kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hạch toán doanh thu, giá vốn theo quy định. Hành vi trên dẫn đến việc xác định nghĩa vụ nộp thuế GTGT chưa đầy đủ và hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp chưa chính xác.

Đoàn Thanh tra cũng phát hiện, đơn vị hạch toán chi phí đối với hoá đơn GTGT mua hàng có tổng giá trị mua hàng trong cùng 1 ngày của cùng 1 nhà cung cấp trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng tiền mặt.

Trong khi đó, việc thay thế hoá đơn xoá bỏ bằng hoá đơn có số thứ tự trước số hoá đơn xoá bỏ cũng không đúng quy định. Công ty đã không thực hiện việc lập hoá đơn theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn vi phạm Thông tư 39 của Bộ Tài chính.

Về thuế GTGT, kết luận thanh tra nêu rõ, công ty kê khai, xác định thuế GTGT được khấu trừ còn chưa chính xác. Kê khai, hạch toán thiếu giá trị hàng xuất bán làm giảm số thuế GTGT phải nộp.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công tác xác định thu nhập chịu thuế còn chưa đầy đủ, chính xác.

Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, công ty xác định, kê khai, quyết toán số thuế phải nộp. Số thuế còn được khấu trừ chưa chính xác. Tổng số thuế kê khai, quyết toán thiếu chính xác lên đến hàng chục triệu đồng.

Quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/QĐ-T.Tr thu hồi vào ngân sách Nhà nước 65 triệu đồng thuế GTGT, thuế Thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, Giám đốc công ty này đã chấp hành nộp số tiền trên.

Tại kết luận, Thanh tra tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Máy tính Thái Sơn chấn chỉnh, khắc phục ngay những khuyết điểm, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh tra.

Theo (thanhtra.com.vn)


TOP