Chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp tại Nam Định và Vĩnh Phúc

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư 2 dự án tại Nam Định và Vĩnh Phúc gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1).

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Mỹ Thuận do Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng có quy mô 158,48ha ở huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Quy mô dự án 145,27ha với nguồn vốn 774,827 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư Amane là 120 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các Khu công nghiệp 2 tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư cập nhật và cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điểm d, Khoản 8, Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014. Lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Tags:

TOP