Tổng Bí thư Trường Chinh - Người con ưu tú của quê hương Nam Định

Tổng Bí thư Trường Chinh – Người con ưu tú của quê hương Nam Định

Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại Hội thảo “Tổng Bí thư Trường Chinh – Người cộng sản kiên trung” được tổ chức nhân 110 năm ngày sinh của ông
“Đồng chí Trường Chinh là một tấm gương sáng về ý chí cách mạng, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc”. Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại hội thảo nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh được tổ chức sáng 18/1, tại Nam Định.

Hội thảo "Đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định" (Ảnh: Duy Phương)

Hội thảo “Đồng chí Trường Chinh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nam Định” (Ảnh: Duy Phương)

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức.
Các tham luận tại hội thảo đã ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh trong suốt quá trình cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Đồng chí Trường Chinh tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9/2/1907, trong một gia đình trí thức yêu nước tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Với 81 tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (1925-1988), đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có đạo đức cách mạng trong sáng, chân thành, yêu thương đồng chí, đồng bào.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, sự cống hiến đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư Trường Chinh chính là đồng chí đặt nền móng cho công cuộc đổi mới. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại, thực trạng của đất nước, yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đề ra chủ tương đổi mới, trong đó có công tác dân vận của Đảng.

“Phải dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đồng thời phải phê phán tệ quan liêu, xa rời quần chúng trong cán bộ, Đảng viên. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân theo hướng sát với thực tế địa phương, cơ sở”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, đồng chí Trường Chinh là một nhà lý luận chiến lược xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Trường chinh là hiện thân sinh động của một nhà yêu nước, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ở thời đại Hồ Chí Minh.

“Hội thảo là hành động thiết thực, góp phần đánh giá những đóng góp to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với cách mạng, với Đảng và quê hương Nam Định, khơi dậy niềm tự hào với tinh thần học tập tấm gương người Cộng sản trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nói./.

Duy Phương/VOV-Trung tâm Tin – vov.vn


TOP