Nam Định: Xây tổ hợp thương mại tại dự án đô thị

Nam Định: Xây tổ hợp thương mại tại dự án đô thị

Công ty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định dự kiến đầu tư xây dựng công trình tại lô đất có chức năng thương mại, dịch vụ trong dự án khu đô thị thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, trong đó, tổ hợp công trình phải thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng.

Công ty CP Phát triển đô thị Dệt may Nam Định được UBND tỉnh Nam Định giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đóng tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai đầu tư, khai thác đúng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Trong dự án, có lô đất chức năng thương mại dịch vụ khoảng 7.000m2 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thuê 50 năm trả tiền 1 lần, đã được giao đất và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để phục vụ nhu cầu thương mại dịch vụ cho cư dân, Công ty dự kiến đầu tư xây dựng tổ hợp công trình đồng bộ theo đúng quy hoạch đã duyệt như mật độ xây dựng, khoảng lùi, số tầng cao, chiều cao công trình, diện tích sàn, hướng tiếp cận… và không thay đổi chức năng sử dụng đất đã được cấp.

Sau khi hoàn thành xây dựng, Công ty sẽ cho các tổ chức, cá nhân ký hợp đồng thuê lại để kinh doanh theo nhu cầu, bằng nguồn vốn tự có của Công ty không có nguồn gốc ngân sách.

Chủ đầu tư hiểu rằng, công trình trong dự án khu đô thị đã được duyệt quy hoạch chi tiết thì không phải xin phép xây dựng, chỉ thoả thuận hồ sơ thiết kế cơ sở với cơ quan quản lý xây dựng, không phải là dự án sản xuất kinh doanh có chuyển mục đích sử dụng đất hay có sử dụng vốn Nhà nước.

Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ thiết kế cơ sở, Sở Xây dựng yêu cầu phải làm thủ tục xin UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi xem xét tổng mặt bằng và thẩm định phương án kiến trúc.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục thực hiện để dự án sớm được triển khai.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo nội dung kiến nghị của Công ty thì Công ty đã được UBND tỉnh Nam Định giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đang triển khai khai thác dự án đúng theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Việc Công ty dự kiến đầu tư xây dựng công trình tại lô đất có chức năng thương mại, dịch vụ, diện tích khoảng 7.000m2 phải tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng. Trong đó, tổ hợp công trình dự kiến xây dựng phải thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

Về việc cấp giấy phép xây dựng, công trình dự kiến xây dựng nêu trên do Công ty quyết định đầu tư không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng. Do vậy, chủ đầu tư cần liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh Nam Định để được hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Về nội dung chủ trương đầu tư, trường hợp trình tự, thủ tục, thẩm quyền việc giao chủ đầu tư dự án khu đô thị, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty phù hợp quy định pháp luật tại thời điểm tương ứng, theo quy định hiện hành, chủ trương đầu tư là văn bản pháp lý ban đầu của cấp có thẩm quyền để lựa chọn nhà đầu tư và đồng ý về mặt chủ trương thực hiện dự án. Trong giai đoạn này, chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và chưa lập dự án (chỉ có hồ sơ đề xuất).

Tuy nhiên, Công ty đã được giao làm chủ đầu tư dự án khu đô thị, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khu đất đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt. Do đó, căn cứ quy định thực hiện chuyển tiếp tại Khoản 2, Điều 74 Luật Đầu tư và trên quan điểm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty không cần thực hiện lại việc xin chủ trương đầu tư.

Theo Khoản 4, Điều 30 Luật Quy hoạch đô thị, trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt, Công ty phải lập dự án khu đô thị để thực hiện đầu tư xây dựng. Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án khu đô thị phải tuân thủ quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/1/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp trình tự, thủ tục, thẩm quyền việc giao chủ đầu tư dự án khu đô thị; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm tương ứng thì Công ty phải hoàn thiện thủ tục này trước khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp chi tiết.

Chinhphu.vn


TOP