Nam Định : Nạo vét trong hành lang an toàn bến phà có phải xin phép?

Nam Định : Nạo vét trong hành lang an toàn bến phà có phải xin phép?

Đơn vị của ông Trần Tất Quyết (Nam Định) đang quản lý vận hành và khai thác một bến phà trên tuyến sông do Trung ương quản lý. Theo quy định, âu dấu bến phà thuộc phạm vi hành lang an toàn của bến phà.

Ông Quyết hỏi, âu dấu phà của bến phà có phải là vùng nước đường thủy nội địa không? Nếu đơn vị ông nạo vét âu dấu phà có phải xin cấp phép cơ quan quản lý đường thủy nội địa không và nếu phải xin cấp phép thì thủ tục xin được nạo vét như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa, vùng nước đường thủy nội địa bao gồm: Đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu tránh trú bão, khu chuyển tải, khu neo đậu tàu thuyền.

Mặt khác, căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, khu neo đậu là vùng nước bên ngoài vùng nước của cảng, bến thủy nội địa được thiết lập bằng hệ thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ neo đậu chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện hoạt động khác theo quy định và phải được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Như vậy, âu dấu phà không được quy định trong các căn cứ pháp luật nêu trên, do đó, việc nạo vét âu dấu phà không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018.

Tuy nhiên, hoạt động thi công nạo vét âu dấu phà là hoạt động thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa, khi thực hiện, cá nhân, tổ chức phải xin ý kiến cơ quan quản lý đường thủy nội địa theo Nghị định số 08/2021/NĐ-CP.

Tags:

TOP