Vì sao Tỉnh ủy Nam Định chưa hoàn thành kiện toàn nhân sự?

Vì sao Tỉnh ủy Nam Định chưa hoàn thành kiện toàn nhân sự?

Ông Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định thông tin về việc phân công các Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX.

Liên quan đến việc gần nửa năm sau đại hội lần thứ 20, Đảng bộ tỉnh Nam Định vẫn chưa kiện toàn, bố trí được cán bộ đảm nhiệm một số vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị, chiều ngày 28/2, ông Nguyễn Văn Va, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định đã thông tin, giải thích với Đại Đoàn Kết Online về lý do của việc trên.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Văn Va, đúng như Đại Đoàn Kết Online đã phản ánh, đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XX đã bầu đủ số lượng 53 Ủy viên Ban chấp hành, 15 Ủy viên Ban thường vụ, bầu Thường trực Tỉnh ủy (Bí thư Tỉnh ủy, 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy); bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX ra mắt tại Đại hội.

Liên quan đến việc bố trí cán bộ sau đại hội, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định cho biết, về các Ủy viên Ban chấp hành, đối với các Ủy viên ở các vị trí ổn định thì sau đại hội Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã có sự phân công lại (Giám đốc các Sở, ngành có cơ cấu Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư các huyện…), ai đang ở vị trí nào vẫn ở vị trí đó; một số vị trí Bí thư huyện, Giám đốc Sở cơ cấu Tỉnh ủy viên thuận tiện trong việc kiện toàn cũng đã được kiện toàn (Bí thư Huyện ủy Mỹ Lộc, Giám đốc các Sở Tài nguyên-Môi trường, Công thương, Tài chính…).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Va, một số vị trí Ủy viên Ban chấp hành có liên quan đến vị trí Thường vụ Tỉnh ủy, phải chờ bố trí được nhiệm vụ mới cho vị trí Thường vụ Tỉnh ủy mới có thể kiện toàn.

Ví dụ, ở Đảng bộ huyện Hải Hậu, nơi chỉ cơ cấu Tỉnh ủy viên làm Bí thư huyện ủy nhưng hiện có 1 Thường vụ Tỉnh ủy và 1 Tỉnh ủy viên lãnh đạo thì phải đợi phân công được nhiệm vụ mới cho ông Mai Văn Quyết, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy rồi mới có thể kiện toàn được chức danh đúng cơ cấu cho Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Trần Minh Hải.

Tương tự, ở Đảng bộ TP Nam Định, nơi chỉ cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy, 1 Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch UBND thành phố nhưng hiện có 2 Thường vụ Tỉnh ủy, 1 Tỉnh ủy viên tham gia lãnh đạo thì cũng phải đợi bố trí được nhiệm vụ mới cho 1 trong 2 Thường vụ Tỉnh ủy mới có thể kiện toàn được chức danh cho Tỉnh ủy viên đang tham gia lãnh đạo ở Đảng bộ thành phố.

Một số chức danh ở khối chính quyền cơ cấu Tỉnh ủy viên nhưng đến nay chưa thể kiện toàn, theo ông Nguyễn Văn Va cũng có lý do. Cụ thể, hiện HĐND tỉnh Nam Định đang khuyết 2 chức danh Phó Chủ tịch, trong đó Phó Chủ tịch thường trực cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch còn lại cơ cấu Tỉnh ủy viên đảm nhiệm.

“Theo luật, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thì phải là đại biểu HĐND tỉnh, trong khi nhân sự tỉnh dự kiến sẽ đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (cơ cấu Tỉnh ủy viên) lại chưa phải là đại biểu HĐND tỉnh, do vậy phải chờ kết quả bầu cử HĐND tỉnh vào tháng 5 tới, mới có thể kiện toàn”, ông Nguyễn Văn Va giải thích.

Về kiện toàn nhân sự có cơ cấu Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định cho biết, trong số 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới thì có 6 vị trí được xem là “cứng”, không thay đổi, gồm 3 Thường trực Tỉnh ủy (Bí thư, 2 Phó Bí thư); Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (do đại hội bầu); 2 lãnh đạo lực lượng vũ trang (Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh). 9 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy còn lại đều có thể phân công lại.

Theo ông Nguyễn Văn Va, vào ngày 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã họp, thực hiện quy trình lấy phiếu, trên cơ sở kết quả lấy phiếu đã có quyết định phân công lại nhiệm vụ hoặc giới thiệu nhiệm vụ mới đối với 9 Ủy viên Ban Thường vụ trên.

Cụ thể, các Ủy viên Ban Thường vụ sau tiếp tục được phân công đảm nhiệm vị trí đang đảm nhiệm, gồm: Ông Nguyễn Văn Va, Trưởng ban Tổ chức; bà Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định, ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các ông bà được phân công nhiệm vụ mới, gồm ông Trần Minh Thắng, Trưởng ban Nội chính được phân công nhiệm vụ làm Trưởng ban Dân vận, ông Hoàng Nguyên Dự, Chủ tịch UBND thành phố Nam Định được phân công làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Văn Quyết, Bí thư huyện ủy Hải Hậu được giới thiệu để bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư.

“Thứ 6 vừa qua, tỉnh đã nhận được văn bản đồng ý hiệp y của Ban nội chính Trung ương, như vậy việc kiện toàn chức danh Trưởng ban Nội chính coi như đã xong. Riêng các chức danh Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh (cùng cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm-PV) hiện tỉnh đang đợi văn bản đồng ý của Chính phủ nhưng chắc tuần sau sẽ có”, ông Nguyễn Văn Va thông tin và cho biết, sau khi có văn bản đồng ý của Chính phủ trong tháng 3 tới HĐND tỉnh sẽ họp để bầu hai chức danh này.

Về chức danh Phó Chủ tịch HĐND còn lại (do Tỉnh ủy viên phụ trách), như ông Nguyễn Văn Va đã cho biết, nhân sự tỉnh dự kiến chưa phải là đại biểu HĐND nhân dân tỉnh, do vậy cần phải đợi kết quả bầu HĐND tỉnh khóa mới, mới có thể kiện toàn.

Giải thích lý do ông Trần Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới chỉ được phân công làm Trưởng ban Nội chính trong thời gian ngắn tới đây lại được phân công làm Trưởng ban Dân vận, ông Nguyễn Văn Va cho biết, Nội chính là lĩnh vực quan trọng, sau đại hội ban này của tỉnh không có cấp ủy phụ trách, nếu để Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh kiêm nhiệm (trước khi được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lê Quốc Chỉnh làm Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy-PV) thì không xuể, do vậy Ban Thường vụ Tỉnh ủy tạm phân công ông Trần Minh Thắng đảm nhiệm.

“Sau kết quả lấy phiếu ngày 5/2 vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Trần Minh Thắng có quá trình dài làm công tác Đảng chuyên trách, từng làm Phó, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy nay đảm nhiệm vai trò lãnh đạo công tác dân vận là phù hợp. Còn ông Hoàng Nguyên Dự đã có quá trình dài làm công tác chính quyền, nay làm công tác Nội chính cũng là phù hợp”, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định thông tin.

Ông Nguyễn Văn Va (phải) trong ngày nhận quyết định phân công làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định từ Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong.

Riêng về vị trí Giám đốc Sở Y tế đang bị khuyết, ông Nguyễn Văn Va cho biết trong phương án cấp ủy khóa XX của Nam Định, chức danh Giám đốc Sở Y tế tỉnh không nằm trong cơ cấu Ban chấp hành. “Tỉnh sẽ phải kiện toàn nhưng nhân sự không phải người trong Ban chấp hành”, ông cho biết.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã thông tin, gần nửa năm sau đại hội lần thứ 20, Đảng bộ tỉnh Nam Định vẫn chưa kiện toàn, bố trí được cán bộ đảm nhiệm một số vị chí chủ chốt trong hệ thống chính trị; có việc một số vị trí cơ cấu Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm lại không có và ngược lại; một số chức danh chủ chốt như Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 1 Giám đốc Sở bị khuyết trong thời gian dài…

Tags:

TOP