Video tổng hợp về cơn bão số 1

Video tổng hợp về cơn bão số 1

Do ảnh hưởng của bão số 1, ở các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển cấp 10, gió giật mạnh cấp 10-13; các nơi khác ở ven biển và đồng bằng Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-10; ở Hà Nội có gió giật mạnh cấp 6-7.
Dưới đây là phản ánh do Truyền hình Thông tấn thực hiện về cơn bão số 1 vừa qua:

TTXVN/Tin Tức


TOP