[Thơ] Nam Định Quê Ta

[Thơ] Nam Định Quê Ta

NAM ĐỊNH QUÊ TA
Ta về quê mẹ Thành Nam
Lặng nhìn phong cảnh nhà rơm bóng dừa.
Tửu thơm chưa uống đã vừa
Trầu têm cánh phượng tiến vua cung đình.
Trai tài gái sắc thư sinh
Ngẫm lâu mới thấy chứa tình chứa duyên.
Lê Hồng Phong điểm trường chuyên
Xứng danh hiếu học danh truyền bao lâu.
Giao Thuỷ có biển Quất lâm
Đặc danh nem nắm ngon thơm quê nhà.
Nhớ về món bánh thuở xưa
Ngã ba Yên Định bánh chưng bà Thìn.
Bánh gai đặc sản bà Thi
Sìu châu kẹo lạc thanh thanh vị đường.
Nhân dân Nam định anh hùng
Đến làng Hành Thiện Trường Chinh anh tài.
Làng nghề Cổ Chất dệt tơ
Ý Yên, Mĩ Lộc đất thiêng làng nghề.
Nghĩa Hưng truyền thống nghề ngư
Nghề kim Nam Trực từ xưa truyền về.
Hỡi ơi những đấng xa quê
Về đây “xây dựng ” tạo nên mạnh giàu.
Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam định
11/4/2017.
Yêu mến đất thành nam.
Tintucnamdinh.vn

215 - nghia phu nghia hung


TOP