Cần xử nghiêm việc không thực hiện kết luận kiểm tra

Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo (tỉnh Nam Định) không nghiêm túc thực hiện kiến nghị tại kết luận kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định. Dẫn đến, nhiều doanh nghiệp lân cận liên tục có đơn tố cáo việc gây ô nhiễm môi trường của doanh nghiệp này suốt nhiều năm qua.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh Công ty Cổ phần Xơ sợi và nhựa tổng hợp Lục Bảo gây ô nhiễm môi trường. Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo tiến hành hoạt động sản xuất từ tháng 9/2013 tại Khu công nghiêp Hoà Xá, tỉnh Nam Định.

Tháng 4/2016, công ty lắp đặt dây chuyển sản xuất mới và vận hành máy móc chạy thử để chuẩn bị hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, sau 3 năm, công ty vẫn chưa lập thủ tục xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động cho các công trình xử lý môi trường của dây chuyền tái chế phế liệu mới lắp đặt năm 2016.

Trong quá trình hoạt động, sản xuất tái chế phế liệu của công ty đã có nhiều đơn kiến nghị về việc công ty gây ô nhiễm môi trường.

Tháng 5/2014, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng nhận được đơn kiến ghị của một số công ty nằm tiếp giáp Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo kiến nghị việc sản xuất tái chế nhựa xả khí thải độc hại gây ô nhiễm môi trường.

UBND tỉnh đã có Văn bản số 302/UBND-VP3 giao Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết việc gây ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp này gây ra.

Tháng 9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận và thông báo kết quả kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị khẩn trương hoàn thành lập báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác nhận.

Xây dựng bổ sung hệ thống cống thu gom nước mưa khu vực sân đường nội bộ. Tăng cường biện pháp thu gom và xử lý để hơi mùi khí thải từ quá trình gia nhiệt hạt nhựa tái sinh không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Vận hành thường xuyên hệ thống xử lý khí thải, nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra môi trường. Thực hiện quan trắc giám sát môi trường định kỳ theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt định kỳ 6 tháng phải lập báo cáo tình hình phát sinh và quản lý chất thải nguy hại và báo cáo về việc lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT.

Tuy nhiên, tháng 5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng lại tiếp tục nhận được đơn kiến nghị, tố cáo tập thể tại hàng loạt công ty.

Nội dung đơn tố cáo Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường (khí thải).

Tháng 10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường một lần nữa ban hành kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo.

Theo đó, công ty được yêu cầu có giải pháp tăng cường các biện pháp xử lý khí thải. Tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống xử lý khí thải để hạn chế tối đa khí thải thải ra ngoài môi trường.

Trong quá trình hoạt động, nếu khí thải của công ty gây mùi khó chịu và vượt quy chuẩn môi trường cho phép thì phải dừng sản xuất để cải tạo và hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải. Phân loại phế liệu trước khi xử lý, chỉ sử dụng nguyên liệu sạch để làm mát nguyên liệu sản xuất.

Các phế liệu không sử dụng sau phân loại phải được thu gom, xử lý theo đúng quy định. Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

Theo ông Vũ Minh Lượng, Chánh Thanh tra tỉnh Nam Định, qua thanh tra phát hiện, công ty không thực hiện các kiến nghị tại 2 kết luận kiểm tra trên và chưa có báo cáo kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Thanh tra tỉnh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm các kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Xơ sợi và Nhựa tổng hợp Lục Bảo.

Theo (thanhtra.com.vn)


TOP