Gặp mặt Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định

Sáng 5/4/2021, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Quang cảnh buổi tiếp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao chân dung Bác Hồ tặng các đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định.

Tags:

TOP