Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc

Nam Định: Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu, không có kết thúc

Qua 7 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, Nam Định đã có 99% xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an trong giữ ổn định tình hình an ninh, trật tự.

Tính đến năm 2018, tỉnh Nam Định đã có 207/209 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 5/10 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới.

Tỉnh nằm ở phía Nam đồng bằng sông Hồng này dự kiến, đến hết năm 2018 có 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn và đến hết quý II năm 2019, có 100% huyện được công nhận đạt chuẩn. Nam Định phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Năm 2018, tỉnh Nam Định đã có 207/209 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 5/10 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới. (Ảnh minh họa)

Với nhận thức sự nghiệp xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, phải xuất phát từ chính lợi ích của người dân và do nhân dân là chủ thể trực tiếp thực hiện, Công an Nam Định đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác, huy động mọi nguồn lực, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới.

Đối với Nam Định, từ thực tiễn thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, công an tỉnh này đã rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Đầu tiên, theo Công an tỉnh Nam Định, phải bám sát và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an để cụ thể hóa đến toàn lực lượng công an trong tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả các nội dung phong trào thi đua.

Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đã đề nghị Bộ Công an quyết định đưa 39 xã, thị trấn ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra.

Bài học kinh nghiệm thứ 2, tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình an ninh nông thôn, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tình hình mâu thuẫn, khiếu tố tại các vùng nông thôn.

Với bài học kinh nghiệm này, Công an Nam Định xác định, chỉ tiêu “không để xảy ra khiếu kiện đông người kéo dài, vượt cấp trái pháp luật” trong nội dung tiêu chí an ninh, trật tự là 1 yêu cầu khó.

Trước thực tế này, Công an Nam Định đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tập trung nắm bắt tình hình an ninh nông thôn, những điểm mâu thuẫn khiếu kiện… để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết dứt điểm, không để lây lan kéo dài.

Với các địa điểm phức tạp, công an đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn, trong đó đã tăng cường 12 đồng chí công an chính quy xuống xã, đảm nhận các chức danh công an xã để ổn định tình hình an ninh nông thôn…

Thứ ba, chỉ đạo lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Với bài học kinh nghiệm này, đặc thù là tỉnh trọng điểm về tôn giáo của cả nước, với 3 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo và Tin lành, công an tỉnh này xác định việc xây dựng nông thôn mới nói chung và công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói riêng trong vùng đồng bào các tôn giáo thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào sự tham gia của đội ngũ chức sắc, tín đồ các tôn giáo.

Trong những năm qua, Công an Nam Định đã đề nghị các tôn giáo ra các văn bản (thông bạch, thư chung…) nhắc nhở tín đồ chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Công tác dồn điền, đổi thửa được coi là một bước đột phá của Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Định. Trong ảnh là đồng chí Cao Đức Phát – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Nam Định kiểm tra vùng quy hoạch chuyển đổi năm 2016. (Ảnh: Nhandan.com.vn)

Thứ tư, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, mà trọng tâm là mô hình “Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn an toàn”, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện đang có 45 loại mô hình đang phát huy tác dụng như “Ba an toàn về an ninh trật tự”, “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”… được triển khai xây dựng toàn diện.

Mô hình “Nông nghiệp – nông dân – nông thôn” được xây dựng ở 100% xã, với 3 nội dung: an toàn về tài sản nông nghiệp; an toàn cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân; an toàn địa bàn nông thôn đã góp phần giữ yên địa bàn.

Bài học cuối cùng, theo Công an tỉnh Nam Định, tập trung chỉ dạo lực lượng công an xã đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, thực hiện tiêu chí đảm bảo an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong lực lượng công an nhân dân, giai đoạn 2016 – 2020 do Bộ Công an tổ chức, phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng cho biết, lực lượng công an tỉnh đã đóng góp không nhỏ trong những thành công của xây dựng nông thôn mới.

Theo ( dân việt)


TOP