Nam Định: Chấm kiểm tra tất cả các bài thi Văn từ 8 điểm trở lên

Khai mạc chấm thi THPT quốc gia sẽ được Sở GD&ĐT Nam Định tổ chức vào ngày mai (30/6).

Ông Nguyễn Văn Thuận – Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nam Định – thông tin:Cho đến thời điểm bày, hàng loạt các quyết định liên quan đến công tác chấm thi đã được Sở này ban hành, như: Quyết định thành lập Ban Chấm thi trắc nghiệm; Quyết định thành lập Ban Chấm thi tự luận; Quyết định thành lập Tổ Chấm kiểm tra Ban Chấm thi tự luận… Các quyết định đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, rõ người, rõ việc.

Danh sách Ban Chấm thi tự luận của Sở GD&ĐT Nam Định gồm 1 trưởng ban là ông Nguyễn Xuân Hồng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 5 Phó trưởng ban, trong đó có 1 đại diện từ trường ĐH phối hợp; 10 ủy viên chia thành 3 tổ chấm; 4 công an; 21 bảo vệ, y tế, phục vụ. Số cán bộ chấm thi được huy động là 137 người.

Trước khi chấm, Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức cho cán bộ chấm thi môn Ngữ văn thảo luận, nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm. Trong quá trình chấm thi, thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm. Thay đổi hoặc đình chỉ chấm thi đối với những cán bộ chấm thi thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế thi hoặc chấm thi sai sót nhiều.

Ngày 30/6, Nam Định sẽ bắt đầu tổ chức khai mạc chấm thi, nghiên cứu hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT, tổ chức chấm chung 10 bài theo quy định của quy chế. Các bài chấm chung được cho điểm ngay khi thống nhất điểm, phải ghi rõ “bài chấm chung” kèm theo chữ ký của Trưởng môn chấm thi và ít nhất 2 cán bộ chấm thi.

Từ ngày 1-5/7/2019: Tổ chức chấm theo quy chế, chia thành 3 tổ; tổ chức chấm kiểm tra.

Với việc chấm kiểm tra, Tổ Chấm kiểm tra Ban Chấm thi tự luận sẽ làm việc từ ngày 30/6/2019 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi theo tiến độ chấm của Ban Chấm thi tự luận; đồng thời thực hiện quy trình chấm đúng với quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, tất cả các bài Ngữ văn điểm cao (từ 8 điểm trở lên) cũng được chấm kiểm tra.

Với chấm thi trắc nghiệm, năm nay, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ chấm các bài thi trắc nghiệm tại Nam Định.

Ban Chấm thi trắc nghiệm cũng đã được thành lập gồm 17 thành viên, trong đó PGS.TS Bùi Đức Thọ – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân làm Trưởng Ban.

Theo (giaoducthoidai.vn)


TOP