Nam Định lưu ý tổ chức dạy học lớp 12 và ôn thi THPT quốc gia

GD&TĐ – Sở GD&ĐT Nam Định lưu ý các trường THPT, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tổ chức dạy học lớp 12 năm học 2018-2019 và ôn thi THPT quốc gia năm 2019.

Trong đó yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh.

Hoàn thành chương trình giáo dục phù hợp với khung kế hoạch thời gian năm học, nghiêm cấm cắt xén chương trình; thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra theo công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT, đảm bảo trung thực, khách quan; thực hiện tốt quản lý kết quả học tập của học sinh qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử.

Xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập năm học 2018-2019 phù hợp với từng đơn vị, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh (đặc biệt chú ý đến nhóm đối tượng học sinh yếu, học sinh học hệ liên kết nghề – văn hóa của các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX).

Trong đó, lưu ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp và có nguyện vọng tham gia Kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Quán triệt tới cán bộ, giáo viên và học sinh quy định về đề thi tại Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, thực hiện nội dung ôn tập Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đồng thời, chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn 5842/BGDĐT-VP của Bộ GD&ĐT.

Yêu cầu giáo viên cho học sinh làm quen với định dạng các đề thi tham khảo Bộ GD&ĐT đã công bố và có định hướng trong việc dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Chỉ đạo các cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp “Tập huấn giáo viên lớp 12 dạy ôn thi THPT quốc gia năm 2019” do Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn lại và chia sẻ tài liệu cho giáo viên dạy lớp 12 của trường.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức khảo sát và thi thử cho các học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Việc tổ chức dạy ôn thi THPT quốc gia dành cho học sinh khối 12 sau khi năm học kết thúc phải được sự đồng thuận của học sinh và phụ huynh học sinh về nội dung, chương trình, thời lượng và mức thu (không vượt quá mức thu dạy thêm, học thêm quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 8 của UBND tỉnh Nam Định).


TOP