Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng quyết liệt hơn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chống tham nhũng quyết liệt hơn, kỷ luật một vài người để cứu muôn người

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, “xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn nhưng phải làm và kiên quyết làm” trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 ngày 12-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng một lần nữa nhấn mạnh, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.

Từ khi Ban Chỉ đạo được thành lập đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác này đã được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế”.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 3.200 đảng viên liên quan đến tham nhũng; thi hành kỷ luật 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, hơn 11.700 vụ án được đưa ra xét xử. Hầu hết đối tượng bị xử lý đều nhận thức rõ sai phạm của mình, tâm phục, khẩu phục, ăn năn, hối lỗi.

“Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian qua càng chứng tỏ chúng ta đã thực hiện rất nghiêm tư tưởng chỉ đạo, quan điểm: “Nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Nói thêm về việc này, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau xót, rất đau lòng, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của Nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và kiên quyết làm.

“Kỷ luật một vài người để cứu muôn người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới theo tinh thần Bác Hồ đã dạy: “Cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với những kết quả tích cực thời gian qua, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng giữ vững ổn định, chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế, chưa có sự chuyển biến rõ rệt ở một số địa phương, bộ, ngành. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát còn thấp. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Đây vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Tags:

TOP