Ý kiến của Bộ Xây dựng về Quy hoạch chung đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040

Bộ Xây dựng mới có Văn bản gửi UBND tỉnh Nam Định về việc cho ý kiến quy hoạch chung đô thị Rạng Đông, tỉnh Nam Định đến năm 2040.

Theo Bộ Xây dựng thì về cơ bản đồ án quy hoạch chung đô thị Rạng Đông phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trong đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Để hoàn thiện đồ án, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo cơ quan liên quan bổ sung, làm rõ một số nội dung sau: Làm rõ cơ sở tính toán tăng dân số đến năm 2040 (tăng gấp 4 lần dân số hiện trạng), để xác định quy mô dân số phù hợp với nguồn lực thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo quy hoạch.

Bổ sung đánh giá hiện trạng, phân loại cụ thể đối với đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (diện tích gần 2600 ha, chiếm khoảng 60% diện tích khu vực lập quy hoạch);

Việc chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa trong khu vực lập quy hoạch cần tuân thủ Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Việc xác định chỉ tiêu đất xây dựng đô thị, đất dân dụng, đất ở phải trên nguyên tắc tiết kiệm đất đai, phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008,

đảm bảo bảo vệ được khu vực bãi bồi Rạng Đông, rừng ngập mặn Nghĩa Hưng, khai thác được đặc trưng cảnh quan sinh thái tự nhiên của vùng duyên hải Bắc Bộ cho phát triển du lịch;

Mật độ và khoảng cách đường giao thông trong đồ án phải tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008.

Định hướng phát triển không gian của đô thị Rạng Đông cần tính đến việc kết nối không gian và hạ tầng kỹ thuật với đô thị Thịnh Long (theo định hướng của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt);

Khu vực định hướng phát triển mở rộng khu công nghiệp cần gắn kết với các khu vực phát triển dân cư và dịch vụ đô thị.

Theo (baoxaydung.com.vn)


TOP