Ảnh: Rắc vôi bột trắng đường làng phòng chống cúm gia cầm ở Nam Định

Ảnh: Rắc vôi bột trắng đường làng phòng chống cúm gia cầm ở Nam Định

Sau khi phát hiện cúm gia cầm, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác khoanh vùng dịch và phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người.

Chốt kiểm dịch được lập sau khi phát hiện dịch cúm gia cầm ở xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Chốt kiểm dịch được lập sau khi phát hiện dịch cúm gia cầm ở xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh, Nam Định.

Đường vào thôn 7, xã Trực Thuận được rắc vôi trắng.

Đường vào thôn 7, xã Trực Thuận được rắc vôi trắng.

Rắc vôi bột trên đường làng - nơi phát hiện cúm A/H5N1.

Rắc vôi bột trên đường làng – nơi phát hiện cúm A/H5N1.

Phun thuốc xe ra vào vùng dịch.

Phun thuốc xe ra vào vùng dịch.

Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nam Định cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 bùng phát ở 8 hộ chăn nuôi của 3 xã thuộc huyện Vụ Bản và Trực Ninh (Nam Định) với tổng số gia cầm phải tiêu hủy lên tới trên 9.100 con.

Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nam Định cho biết, từ đầu năm 2017 đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 bùng phát ở 8 hộ chăn nuôi của 3 xã thuộc huyện Vụ Bản và Trực Ninh (Nam Định) với tổng số gia cầm phải tiêu hủy lên tới trên 9.100 con.

Ngay sau khi phát hiện dịch cúm gia cầm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác khoanh vùng dịch và phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người. Trong ảnh: đường vào nhà hộ có gia cầm ốm chết đều được rắc vôi trắng.

Ngay sau khi phát hiện dịch cúm gia cầm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định đã tăng cường công tác khoanh vùng dịch và phòng chống dịch cúm lây truyền từ gia cầm sang người. Trong ảnh: đường vào nhà hộ có gia cầm ốm chết đều được rắc vôi trắng.

Cán bộ y tế khám sức khỏe hộ chăn nuôi gia cầm nhiễm virus H5N1.

Cán bộ y tế khám sức khỏe hộ chăn nuôi gia cầm nhiễm virus H5N1.

Nguồn: Minh Long/VOV-Trung tâm Tin


TOP