Nam Định: Giảm 40% số chi cục thuế

Nam Định: Giảm 40% số chi cục thuế

Từ nay đến năm 2020, Cục Thuế Nam Định sẽ thực hiện sáp nhập 8 chi cục thuế thành 4 chi cục thuế khu vực.

Theo Cục Thuế Nam Định, thực hiện Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế, Cục Thuế Nam Định sẽ sáp nhập 6 chi cục thuế thành 3 chi cục thuế khu vực ngay trong năm 2018. Danh sách bao gồm: Chi cục Thuế TP Nam Định và Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc; Chi cục Thuế huyện Ý Yên và Chi cục Thuế huyện Vụ Bản; Chi cục Thuế huyện Nam Trực và Chi cục Thuế huyện Trực Ninh.

Năm 2020, tiếp tục sáp nhập 2 chi cục thuế huyện Xuân Trường và Chi cục Thuế huyện Giao Thủy.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế các huyện và TP Nam Định thành 4 chi cục thuế khu vực, Cục Thuế Nam Định chỉ còn 6 chi cục thuế , giảm 40% chi cục thuế so với hiện tại.

Theo Cục Thuế Nam Định, việc triển khai thành lập chi cục thuế khu vực sẽ không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị thu ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời Cục Thuế sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và xây dựng bộ máy quản lý thuế tinh gọn.

Cục Thuế Nam Định thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế tiếp tục sử dụng trụ sở chi cục thuế cũ không phải trụ sở của chi cục thuế khu vực để giao dịch với người nộp thuế như: Bộ phận “Một cửa”, trước bạ và thu khác, Đội thuế liên xã, phường.

Thùy Linh
(baohaiquan.vn)


TOP