Triển khai đường bộ ven biển tỉnh Nam Định

Triển khai đường bộ ven biển tỉnh Nam Định

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Nam Định chủ trì triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); rà soát quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư hợp lý, bảo đảm hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 11/2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ GTVT là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đầu tư dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trong việc xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để triển khai Dự án.
Trước đó, ngày 23/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 878/TTg-KTN đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua các tỉnh, TP: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, TP nêu trên phối hợp với Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phối hợp với Bộ KH&ĐT đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo: KTDT.COM.VN


TOP