Cục Thuế Nam Định công khai 167 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế Nam Định cho biết vừa công khai danh sách 167 doanh nghiệp (DN) nợ trên 112,8 tỷ đồng tiền thuế, tính đến ngày 30/9/2018.

Trong danh sách đó, có 40 DN có số thuế nợ lớn và chây ì; có 12 DN đã bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế. Một số DN có số nợ lớn trong danh sách là: Công ty CP Coma 19 nợ trên 5,9 tỷ đồng;

Công ty CP Xây dựng Đô Thị nợ trên 3,7 tỷ đồng; HTX Vận tải Trung Hải nợ 2,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Anh nợ trên 2,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Hoàng Vinh nợ trên 2,4 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng 207 nợ trên 1,9 tỷ đồng…

Đứng đầu trong danh sách DN bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế là: Công ty TNHH Vận tải và thương mại Tuấn Hưng nợ trên 1,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải Biển Đông nợ trên 1,3 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải Hồng Thịnh nợ trên 1 tỷ đồng…

Trong danh sách này, Văn phòng Cục Thuế Nam Định đang quản lý 9 DN nợ trên 26,4 tỷ đồng; khối chi cục thuế thành phố, các huyện đang quản lý 158 DN nợ trên 86,4 tỷ đồng.

Theo (baodauthau.vn)


TOP