Đề xuất phươɴɢ án tái sử dụɴɢ gạch cổ của di tích đền thờ Lương Thế Vinh ở Nam Định

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 826/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nam Định về việc thẩm định Dự án trùng tu, tôn tạo đền thờ và các hạng mục phụ trợ của khu di tích đền thờ Trạng nguyên Lương Thế Vinh thuộc xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Dự án trùng tu, tôn tạo di tích đền thờ và các hạng mục phụ trợ, gồm: Tu bổ Nghi môn, đền thờ (Tiền bái, Đại bái và Hậu cung); Tôn tạo Tả vu, Hữu vu, hồ bán nguyệt; Cải tạo nhà vệ sinh, tường rào; Xây mới nhà khách, bể nước.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: Bổ sung bản vẽ phương án nội thất đồ thờ; Nhà bao che công trình; Nhà bảo quản hiện vật; Hệ thống hạ tầng kỹ thuật (sân vườn, cây xanh, thoát nước, điện chiếu sáng); Phương án phòng cháy, chữa cháy; Chống mối công trình.

Bên cạnh đó, đối với hạng mục nhà bia: Cần làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng nhà bia; Nội dung văn bia phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan chuyên môn trước khi triển khai thực hiện.

Đối với hạng mục đền thờ: Đề xuất phương án tái sử dụng gạch cổ, cũ; phân tích, lựa chọn tái sử dụng ngói lợp cũ có giá trị (lý do thay mới bằng ngói mũi hài).

Đồng thời, bổ sung giải pháp kỹ thuật để giữ gìn tối đa các cấu kiện gỗ cổ và cũ; sử dụng biện pháp chắp – vá – nối đối với các cấu kiện hư hỏng một phần; chỉ thay mới khi cấu kiện gỗ đã hư hỏng hoàn toàn.

Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Nam Định chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Thanh Thủy

Tags:

TOP