Hình ảnh kỳ thi hương ở Nam Định năm 1897

Thời nhà Nguyễn, ở Bắc Hà chỉ có hai trường thi Hương. Trường Nam ở Nam Định và trường Hà ở Hà Nội. Trường Nam dành cho học trò các tỉnh miền dưới thi còn trường Hà dành cho các tỉnh miền trên. Do chỉ có hai trường thi, nên mỗi dịp tổ chức thi, số học trò đến thi có đến hàng ngàn người.

Những hình ảnh do người Pháp thực hiện về kỳ thi hương ở Nam Định năm 1897 cung cấp những góc nhìn thú vị về chuyện thi cử ngày xưa.
1Các thí sinh đi vào trường thi Nam Định trong Kỳ thi 1897. Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm triều đình lại mở khóa thi Hương ở các tỉnh lớn dành cho mọi đối tượng, người thi đỗ được gọi là Cử nhân, năm sau sẽ lên kinh đô để thi Hội và thi Ðình. Người đậu khóa thi Hội được gọi là Thám hoa, đậu khóa thi Ðình được gọi là Tiến sĩ.

Hội đồng giám khảo gồm các quan chủ khảo tề tựu tại trường thi.

Hội đồng giám khảo gồm các quan chủ khảo tề tựu tại trường thi.


Một vị quan chủ khảo tên Trần Sĩ Trác.

Một vị quan chủ khảo tên Trần Sĩ Trác.


Khi cuộc thi bắt đầu, các quan chủ khảo sẽ ngồi trên một chiếc ghế cao được che lọng để giám sát các sĩ tử làm bài.

Khi cuộc thi bắt đầu, các quan chủ khảo sẽ ngồi trên một chiếc ghế cao được che lọng để giám sát các sĩ tử làm bài.


Các thí sinh phải tự làm lều và đặt chõng để viết bài dưới sự quan sát của các quan chủ khảo.

Các thí sinh phải tự làm lều và đặt chõng để viết bài dưới sự quan sát của các quan chủ khảo.


Ngày có kết quả, người có nhiệm vụ xướng danh các sĩ tử đỗ đạt sẽ cầm một chiếc loa, đứng trên cao và đọc to họ tên, quê quán của từng người.

Ngày có kết quả, người có nhiệm vụ xướng danh các sĩ tử đỗ đạt sẽ cầm một chiếc loa, đứng trên cao và đọc to họ tên, quê quán của từng người.


Xướng danh những người trúng tuyển.

Xướng danh những người trúng tuyển.


Cả sĩ tử và thân nhân đều đến nghe xướng danh.

Cả sĩ tử và thân nhân đều đến nghe xướng danh.


Bảng vàng ghi tên người trúng tuyển.

Bảng vàng ghi tên người trúng tuyển.


Các tân khoa được ban mũ, áo, hia.

Các tân khoa được ban mũ, áo, hia.


Các tân khoa đến bái tạ tại Vọng Cung ở Nam Định.

Các tân khoa đến bái tạ tại Vọng Cung ở Nam Định.


Các tân khoa cảm tạ Tổng đốc Nam Định.

Các tân khoa cảm tạ Tổng đốc Nam Định.


Các tân khoa được rước đi dạo phố cho mọi người xem mặt. Trong số họ sau này sẽ có những người đỗ đạt cao hơn và được làm quan, làm rạng danh cả dòng họ và quê hương.

Các tân khoa được rước đi dạo phố cho mọi người xem mặt. Trong số họ sau này sẽ có những người đỗ đạt cao hơn và được làm quan, làm rạng danh cả dòng họ và quê hương.


Các tân khoa được Tổng đốc thay mặt nhà vua ban yến. Các khoa thi của triều Nguyễn được tổ chức cho đến năm 1919 thì chấm dứt.


Các tân khoa được Tổng đốc thay mặt nhà vua ban yến. Các khoa thi của triều Nguyễn được tổ chức cho đến năm 1919 thì chấm dứt.

(Theo Kienthuc.net.vn)

Xem Thêm: Tin Tức Nam Định


TOP