Hội Nông dân Nam Định mua ủng hộ 14 tấn hành tím Sóc Trăng rồi bán đi đâu mà hết sạch?

Hội Nông dân Nam Định mua ủng hộ 14 tấn hành tím Sóc Trăng rồi bán đi đâu mà hết sạch?

Ngày 1/6, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã tổ chức nhận và hỗ trợ tiêu thụ trên 14 tấn hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng.

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng hiện đang tồn đọng trên 20.000 tấn hành tím, nếu không tiêu thụ kịp sẽ gây hỏng và thiệt hại nặng về kinh tế cho nông dân.

Thực hiện công văn số 2798-CV/HNDTW, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã có Công văn gửi Hội Nông dân các huyện, thành phố.

14 tấn hành tím Sóc Trăng đã được Hội Nông dân tỉnh Nam Định mua ủng hộ và hỗ trợ tiêu thụ.

Theo đó, với tinh thần tương thân, hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Hội ND tỉnh đề nghị Hội ND các huyện, thành phố phát động cán bộ Hội các cấp đăng ký mua ủng hộ tối thiểu mỗi người 5kg hành tím, giá bán hành tím 20.000 đồng/kg.

Ngoài ra, các địa phương có điều kiện mở rộng đến các Phó chủ tịch Hội ND cơ sở, chi hội trưởng nông dân; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi đăng ký mua trên tinh thần tự nguyện.

Hội ND tỉnh giao Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh là đầu mối nhận hàng và giao đến Hội ND các huyện, thành phố. Việc phân phối sản phẩm đến các cơ sở do Hội ND các huyện, thành phố đảm nhận.

Hội ND tỉnh Nam Định đề nghị Hội ND các huyện, thành phố phát động cán bộ Hội các cấp đăng ký mua ủng hộ tối thiểu mỗi người 5kg hành tím, giá bán hành tím 20.000 đồng/kg

Hành tím là loại cây trồng đặc sản và chủ lực của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, được trồng trong nhà lưới theo hướng hữu cơ. Hành tím là loại nông sản đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng đạt tiêu chuẩn VietGap, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Ông Sơn Minh Thành – Giám đốc HTX hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết: “Nhờ việc hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã giúp cho nông dân Vĩnh Châu chúng tôi tiêu thụ được số lượng lớn hành tím, để bà con có được nguồn vốn xoay vòng”.

Được biết tính đến thời điểm này, đã có 24 Hội ND các tỉnh, thành tích cực thực hiện công văn số 2798-CV/HNDTW, ngày 13/5/2021 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc hỗ trợ tiêu thụ hành tím cho hội viên nông dân tỉnh Sóc Trăng. Trong hơn 1 tuần vừa qua, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã kết nối tiêu thụ hơn 300 tấn hành tím cho nông dân Sóc Trăng.

Tags:

TOP