Huyện Ý Yên (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Ý Yên (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 13/7, UBND huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tổ chức đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là 1 trong 8/10 đơn vị cấp huyện của tỉnh Nam Định được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
công nhận huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo địa phương.

Tại buổi lễ, được sự ủy quyền, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo địa phương.

Huyện Ý Yên có 31 xã, 1 thị trấn. Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã huy động được hơn 3.757 tỷ đồng từ nhiều nguồn phục vụ đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội, dân sinh, trong đó nhiều nguồn lực được huy động từ nhân dân. Diện mạo nông thôn Ý Yên nhờ vậy thay đổi toàn diện, hiện đại hơn, khang trang hơn.

Cơ cấu kinh tế của huyện được chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại – dịch vụ. Thế mạnh kinh tế làng nghề (đúc đồng, gỗ mỹ nghệ, sơn mài…) của huyện được phát huy mạnh mẽ.

Trên lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã hình thành vùng trồng lúa chất lượng cao tại 24/32 xã, thị trấn với diện tích 7.943ha, chiếm 60,3% diện tích gieo cấy toàn huyện; hình thành vùng sản xuất cây màu ở các xã: Yên Cường, Yên Đồng, Yên Nhân, Yên Dương, Yên Thắng, Yên Lộc, Yên Phúc… với diện tích 2.944 ha, chiếm 57,5% diện tích trồng màu toàn huyện.

Huyện cũng đã hình thành được 8 cánh đồng lớn (quy mô từ 20 ha trở lên), với tổng diện tích 320 ha. Giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 86,22 triệu đồng.

Kinh tế phát triển giúp nhiều lao động nông thôn trong huyện có thêm việc làm, thu nhập. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương được nâng lên. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 11,74 triệu đồng (năm 2010) lên 44,92 triệu đồng (năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1%…

Đến hết năm 2018, 100% số xã trong huyện thực hiện đạt đủ 19 tiêu chí nông thôn mới Quốc gia.

Thời gian tới, huyện Ý Yên tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, đồng thời thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện cũng xác định sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, đặc biệt là phát triển sản xuất các sản phẩm làng nghề huyện có thế mạnh như đồ gỗ mỹ nghệ, đúc đồng, sơn mài, hướng tới xuất khẩu gắn với thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy hoạch, các cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư. Trên lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch…

Huyện Ý Yên đặt mục tiêu đến năm 2020 toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có một mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; 100% số hộ dân khu vực nông thôn được dùng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo (bao gồm cả đối tượng chính sách bảo trợ xã hội) còn dưới 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 95%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%../.

Theo (cpv.org.vn)


TOP