Nam Định bổ sung nhiều tuyến đường bộ mới, nâng cấp tuyến đường ven biển - quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường ...

Nam Định bổ sung nhiều tuyến đường bộ mới, nâng cấp tuyến đường ven biển – quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường …

UBND tỉnh Nam Định bổ sung vào quy hoạch tuyến đường chính Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển và hai tuyến phụ, đồng thời nâng cấp tuyến đường ven biển qua tỉnh này.

Ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vừa ký Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh Nam Định bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển, kết nối từ xã Trực Tuấn – thị trấn Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng bao gồm một tuyến chính và hai tuyến nhánh.

Tuyến chính Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển dài khoảng 28,7 km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng.

Tuyến đường này gồm hai đoạn đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Quốc lộ 21B dài khoảng 4,5 km nằm trong quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường khoảng 63,5 m.

Đoạn còn lại từ Quốc lộ 21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2 km. Quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 100 m).

Các tuyến nhánh gồm tuyến nhánh từ xã Trực Tuấn (Trực Ninh) đi thị trấn Yên Định (Hải Hậu) dài khoảng 9,5 km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng) khoảng 100 m.

Tuyến nhánh từ Lạc Quần (Xuân Trường) đi thị trấn Ngô Đồng (Giao Thuỷ) dài khoảng 10,1 km, tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi giải phóng mặt bằng) khoảng 70 m.

Đồng thời UBND tỉnh Nam Định cho biết sẽ điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định lên đường cấp II đồng bằng.

Tags:

TOP