Nam Định khảo sát học sinh học theo mô hình Trường học mới

Nam Định khảo sát học sinh học theo mô hình Trường học mới

Khảo sát học sinh bằng hình thức phỏng vấn hoặc trả lời phiếu hỏi là một hoạt động của đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Nam Định sẽ thực hiện từ 10/10 đến 11/11/2016.

Theo kế hoạch, Sở này sẽ thành lập đoàn kiểm tra nền nếp chuyên môn đầu năm học và kiểm tra thực hiện mô hình Trường học mới.
1Mục đích kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường; công tác chỉ đạo của các phòng GD&ĐT; nắm tình hình thực tế, những thuận lợi, khó khăn của các đơn vị triển khai mô hình Trường học mới; sự chỉ dạo của các phòng GD&ĐT để Sở GD&ĐT có biện pháp chỉ đạo thiết thực và hiệu quả.

Với mô hình Trường học mới, cùng với khảo sát học sinh, đoàn kiểm tra sẽ dự giờ, trao đổi với giáo viên; trao đổi rút kinh nghiệm cùng với đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách mô hình Trường học mới của phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn.

Với kiểm tra nền nếp, nội dung kiểm tra gồm: Việc xây dựng, triển khai kế hoạch của nhà trường, của tổ nhóm chuyên môn, giáo viên; lưu ý kế hoạch dạy học cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia; kế hoạch sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài lớp học; công tác học sinh, sinh viên; vệ sinh; an toàn trường học…);

Việc tổ chức, quản lí dạy thêm, học thêm; tổ chức lớp học; phân công chuyên môn; cơ sở vật chất trường, lớp; phòng chức năng, phòng bộ môn; thư viện, cảnh quan, vườn trường; việc thu chi của các đơn vị; việc mua sắm sử dụng các trang thiết bị dạy học…

Lập Phương – Giaoducthoidai.vn


TOP