Nam Định : Kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố

Với việc thực hiện nhiều giải pháp, thời gian qua Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) 2 cấp trong tỉnh đã nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó tỷ lệ giải quyết tin báo tội phạm đạt kết quả cao, chất lượng giải quyết ngày càng được nâng lên; không để xảy ra tình trạng oan sai và bỏ lọt tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kiểm sát viên Viện KSND huyện Nghĩa Hưng tiếp nhận và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra công an (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh đã chủ động quán triệt, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm tới cán bộ, kiểm sát viên trong ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm cho cán bộ, công chức cơ quan, cán bộ phụ trách công tác tư pháp huyện, xã và nhân dân trong tỉnh. Nội dung, hình thức tuyên truyền, tập huấn phù hợp với từng đối tượng; qua đó đã nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tố giác và báo tin về tội phạm, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh đã chủ động đề xuất, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu với Ban TVTU ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh”.

Viện KSND tỉnh cũng đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Qua đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm thông tin, báo cáo, cách thức phối hợp giữa các cơ quan, nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Bên cạnh đó, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh duy trì đều chế độ trực nghiệp vụ, nắm và quản lý thông tin tội phạm từ cơ quan điều tra công an; bố trí hòm thư, địa điểm tiếp nhận thuận tiện, có biển báo, dễ nhận biết; thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ theo quy định, đảm bảo tiếp nhận đầy đủ các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo.

Đặc biệt, Viện KSND 2 cấp kịp thời phân công kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc giải quyết đối với tất cả các tin báo, tố giác tội phạm theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, Viện KSND 2 cấp đã tiến hành trên 200 cuộc kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại các cơ quan gồm: Cơ quan điều tra 2 cấp; Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Hải Quan, Bộ đội Biên phòng và UBND các xã. Thông qua công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, Viện KSND 2 cấp đã có văn bản yêu cầu Cơ quan điều tra Công an khởi tố một số vụ án hình sự; yêu cầu xác minh trên 400 tin báo về tội phạm; nội dung xác minh để xác thực nguồn tin và thu thập, củng cố chứng cứ để làm rõ những tình tiết liên quan đến những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự.

Ngoài ra, Viện KSND 2 cấp cũng thực hiện tốt việc tham mưu cho chính quyền các địa phương về trách nhiệm thông báo tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đến Viện KSND; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin, tin báo, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Từ các nguồn tin có giá trị thu nhận được đã giúp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, kịp thời xác minh, điều tra, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế các loại tội phạm, nhất là tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hình sự, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…; hạn chế phát sinh phức tạp, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh đã thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết 7.135 tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đã giải quyết 7.019 tin (đạt 98%), trong đó đã kiểm sát 5.271 quyết định khởi tố vụ án, không khởi tố 1.500 tin, tạm đình chỉ 248 tin, đang giải quyết 116 tin. Thông qua công tác kiểm sát đã yêu cầu khởi tố 32 vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố theo yêu cầu của Viện kiểm sát để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh cho biết: “Tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều loại tội phạm mới phát sinh với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, gây khó khăn trong việc xác minh, xử lý một số tin báo, tố giác; nhiều trường hợp phải xin ý kiến các ngành làm án hoặc thỉnh thị ý kiến cấp trên, dẫn đến một số tin không thể ra quyết định giải quyết trong thời hạn theo quy định. Quy định của pháp luật về thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm chưa phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tinh vi phức tạp, tạo ra khó khăn nhất định trong việc xử lý, giải quyết.

Chưa có quy định cụ thể để xử lý trường hợp tin báo, tố giác đã hết thời gian gia hạn và đã được cơ quan điều tra áp dụng hết các biện pháp điều tra có thể nhưng vẫn không đủ căn cứ ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Công tác chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan cấp trên đối với cấp dưới trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố dù đã được quan tâm nhưng đôi khi còn thiếu cụ thể, chưa thực sự quyết liệt, thiếu đôn đốc. Việc sắp xếp, điều chuyển, thay đổi vị trí, nhiệm vụ công tác trong ngành cũng ảnh hưởng nhất định đến việc tổ chức đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Để khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Viện KSND 2 cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ đối với công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, công chức, kiểm sát viên về nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý và giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác phối hợp liên ngành nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố. Nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đặc biệt là việc trao đổi nghiệp vụ, thông báo, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo mọi hành vi phạm tội đều được phát hiện, xử lý kịp thời, nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật./.

Tags:

TOP