Nam Định: Phát hiện, xử lý 12 vụ án tham nhũng

UBND tỉnh Nam Định vừa có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2021 gửi tới Thanh tra Chính phủ. Theo báo cáo, tỉnh Nam Định đã xem xét, xử lý 12 vụ án về tham nhũng.

Phát hiện cả loạt vụ tham nhũng
Ngày 20/1/2021, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

UBND tỉnh này cũng đã có những chỉ đạo cụ thể trong kế hoạch đối với các đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng (công khai minh bạch trong hoạt động, tổ chức của cơ quan, đơn vị, kiểm soát tài sản…)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, về kết quả thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, toàn tỉnh đã và đang triển khai 2 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng tại 2 cơ quan, đơn vị.

Qua thanh tra, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng của các đơn vị được thanh tra để có những kiến nghị chấn chỉnh kịp thời, nhất là chấn chỉnh những tồn tại trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng của tỉnh Nam Định, toàn tỉnh hiện đang điều tra 4 vụ án tham nhũng. Trong ảnh là bị can Bùi Thị Khương – nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh).

Ví dụ như việc công khai minh bạch hoạt động của đơn vị, công khai về tài chính – ngân sách, công khai những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự; việc xây dựng và thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; việc chuyển đổi vị trí công tác, nhất là đối với các vị trí dễ xảy ra tham nhũng…

Báo cáo của UBND tỉnh Nam Định cũng thể hiện, qua kiểm tra nội bộ, không phát hiện trường hợp tham nhũng nào. Công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện vụ việc tham nhũng cũng không phát hiện trường hợp nào.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua giải quyết khiếu nại, tố cáo có 1 trường hợp.

Đáng chú ý, theo báo cáo, kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, toàn tỉnh Nam Định đã xem xét, xử lý 12 vụ án tham nhũng. Trong đó 4 vụ án đang trong giai đoạn điều tra, 3 vụ chuyển tòa án chờ xét xử, 5 vụ án đã được tòa án nhân dân xét xử.

Tham nhũng có biểu hiện phức tạp, tinh vi, khó nhận biết
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh Nam Định cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là tuyên truyền, phổ biến Nghị định 130 của Chính phủ chưa kịp thời, dẫn đến nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập lần đầu cho đối tượng thuộc diện phải kê khai.

Theo UBND tỉnh Nam Định, Covid-19 đã khiến cho một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài ản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị bị hoãn lại.

Việc thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” đã được triển khai nhưng còn chậm.

Theo tỉnh Nam Định, một số đơn vị còn chưa chú trọng đến việc tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình.

Công tác thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện, ngăn chặn được tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên theo UBND tỉnh Nam Định là do tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm 2021, nên Hội nghị tập huấn Nghị định 130 của UBND tỉnh Nam Định bị hoãn lại nhiều lần.

Các sở, ngành UBND các huyện, thành phố cũng hạn chế tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng do phải thực hiện các quy định về giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, bản kê khai tài sản, thu nhập có nhiều thuật ngữ mang tính chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong thực tế có nhiều tình huống phát sinh nhưng chưa được hướng dẫn nên nhiều người còn lúng túng trong việc kê khai, dẫn đến tiến độ kê khai bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 bao trùm nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cùng với đó, tham nhũng có biểu hiện phức tạp, tinh vi, khó nhận biết nên việc hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong từng lĩnh vực còn khó khăn, hạn chế và chưa kịp thời, thống nhất.

Theo UBND tỉnh Nam Định, tham nhũng đã và đang từng bước được kiềm chế, nhưng vẫn có thể xảy ra trong những điều kiện, thời điểm cụ thể, song không phải là những vụ việc tham nhũng lớn, phức tạp.

Tags:

TOP