Nam Đinh : Xây Dựng Khu du lịch biển Quất Lâm - điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện

Nam Đinh : Xây Dựng Khu du lịch biển Quất Lâm – điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện

Xây dựng Khu du lịch biển Quất Lâm thành điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra khi Công an tỉnh Nam Định phối hợp với các đơn vị có liên quan của tỉnh triển khai kế hoạch “Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội tại khu du lịch biển Quất Lâm”.

Để đạt được mục tiêu trên, được sự hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo 138 Thị trấn Quất Lâm đã xây dựng, phát động, triển khai 2 mô hình phong trào nhằm tiếp tục đẩy mạnh, lan tỏa, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

➡Mô hình “2 có, 2 không” (Hai có là: Du lịch an ninh, an toàn – văn hóa, văn minh; Hai không là: Không tội phạm – không tệ nạn xã hội) và mô hình “Tổ tự quản khu du lịch biển phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” được phát động, triển khai nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn thị trấn trong công tác phối hợp thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn; tuyên truyền sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ; đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng cũng như phòng, chống các tệ nạn xã hội…

Tại Khu du lịch biển Quất Lâm; tạo sự chuyển biến tốt về an ninh trật tự, lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để Khu du lịch biển Quất Lâm thực sự là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Tags:

TOP