Sở LĐTB&XH Nam Định lý giải về nguyên nhân cắt chế độ đối với ông Nguyễn Duy Xuyên

Sở LĐTB&XH Nam Định lý giải về nguyên nhân cắt chế độ đối với ông Nguyễn Duy Xuyên

Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi Báo Pháp luật Việt Nam lý giải về nguyên nhân cắt chế độ đối với ông Nguyễn Xuy Xuyên.

Theo công văn mới nhất do ông Vũ Kim Danh, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH ký ngày 1/6 gửi Báo Pháp luật Việt Nam xung quanh nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Duy Xuyên.

Trong công văn này, Sở LĐTB& Xã hội tỉnh Nam Định cho biết: Năm 2008, ông Nguyễn Duy Xuyên được các cơ quan chức năng giải quyết chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là do có hồ sơ được lập theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ và Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐTB&XH.

Trong đó, việc ông Xuyên kê khai và các cơ quan chức năng ở địa phương xác nhận ông Xuyên có con là Nguyễn Thị Hằng Nga bị dị dạng, dị tật là một trong các điều kiện để ông Nguyễn Duy Xuyên được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông Nguyễn Duy Xuyên.

Trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan Thanh tra đã đề nghị ông Xuyên cung cấp các giấy tờ, tài liệu thể hiện chứng minh con đẻ (Nguyễn Thị Hằng Nga) bị dị dạng, dị tật như trong hồ sơ đã kê khai trước đó nhưng ông Xuyên không cung cấp được giấy tờ theo quy định.

Sở LĐTB&XH đã gửi văn bản đề nghị xác minh tới cơ sở y tế nơi cấp ra bệnh án của chị Nguyễn Thị Hằng Nga (Bệnh án do ông Xuyên cung cấp khi lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách), nhưng cơ sở ý tế đã trả lời không có dữ liệu (hồ sơ bệnh án, các giấy tờ khác liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng Nga)…

Do đó, Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định đình chỉ, thu hồi chế độ trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đối với ông Nguyễn Duy Xuyên theo đúng kiến nghị của Thanh tra Bộ LĐTB&XH.

Cũng theo văn bản này, Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định cho hay: Huân chương chiến sĩ giải phóng là một trong giấy tờ chứng minh một người đã tham gia kháng chiến ở vùng quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trước ngày 30/4/1975.

Việc giám định, kết luận tỉ lệ suy giảm khả năng lao động là để làm cơ sở thực hiện các mức trợ cấp hàng tháng theo quy định của Nhà nước ban hành.

Các văn bản quy phạm pháp luật về giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở thời điểm giải quyết chính sách đối với ông Nguyễn Duy Xuyên không quy định người có huân chương Chiến sĩ giải phóng và được giám định kết luận suy giảm khả năng lao động 61% thì được giải quyết trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, mà phải có thêm điều kiện có con đẻ bị dị dạng, dị tật bẩm sinh do hậu quả của chất độc hóa học.

Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

c) Liệt sĩ;

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

đ) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

e) Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

k) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày;

l) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế;

m) Người có công giúp đỡ cách mạng.

2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ.

Tags:

TOP