[Thơ] Thiên Trường Nam Định

[Thơ] Thiên Trường Nam Định

Con về đất tổ Thiên Trường
Sương giăng kín cả nẻo đường ngoại ô.
Một vùng trời đất và thơ
Một vùng kỳ tích, mộng mơ ngàn đời.
Từ trong sâu thẳm xa vời
Vó ngựa reo suốt một thời âm vang.
Ở đâu một cõi giang san
Các vua tề tựu họp bàn việc quân.
Ở đâu tiếng trống thảo dân
Oan khiên bày tỏ , nghĩa ân thấu trời
Ở đâu vua đứng, vua ngồi
Chu Văn An với những lời trung ngôn.
Ở đâu, ở đâu…nước non
Ngàn năm lời hịch sắt son lời thề…
Thiên Trường một sáng con về
Sương giăng giăng kín bờ đê sông Đào.
Ngàn năm thắm mãi áo bào
Ngàn năm sáng mãi chòm sao chói ngời.
33

Trần Thế Tuyển


TOP