Nam Định: Triển vọng thu hút đầu tư vào KCN

Nam Định: Triển vọng thu hút đầu tư vào KCN

6 tháng đầu năm nay, hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt được những kết quả khả quan, có nhiều triển vọng trong thời gian tới.

Qua đánh giá của Ban Quản lý các KCN, từ cuối năm 2017, và trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư trong nước.

Điển hình là Dự án “Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định” do Cty TNHH tư nhân Herberton (Singapore) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 80 triệu USD đầu tư tại KCN Bảo Minh.

Tính đến nay trên địa bàn các KCN có 174 dự án đầu tư của 149 nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó có 40 dự án của 37 nhà đầu tư nước ngoài.

Với tổng số vốn đăng ký là 7,406 tỷ đồng và 769,8 triệu USD, vốn thực hiện là 4,043 tỷ đồng và 456,6 triệu USD. Ban Quản lý các KCN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 5 dự án đầu tư, trong đó 03 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 89 triệu USD và hơn 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 7 dự án trong đó có 3 dự án tăng vốn 12,5 triệu USD đạt trên 50% kế hoạch năm 2018.

Bên cạnh đó là việc tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đã giảm đáng kể thời gian, thủ tục, chi phí cho DN trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước.

100% các dự án đầu tư vào KCN đều được làm đúng và sớm hơn thời gian quy định; các quy trình cơ bản như: Tìm hiểu môi trường đầu tư, thỏa thuận thuê mặt bằng, đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép xây dựng, các thủ tục về bảo vệ môi trường… đều được Ban quản lý các KCN tỉnh và các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi.

Nam Định cũng có nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư vào các KCN như: Miễn, giảm thuế nhập khẩu, thuế thu nhập DN… Điều này đã tạo nên thuận lợi cho các nhà đầu tư, được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao.

Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, ông Trần Minh Hoan – Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, Ban quản lý các KCN tỉnh tập trung đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng KCN hoàn thiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN theo quy hoạch;

Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư vào các KCN, chú trọng nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có vốn đầu tư lớn, trình độ công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, có khả năng đóng góp nhiều cho ngân sách.

Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Ban Quản lý các KCN; tập trung triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm cung cấp dịch vụ công, trong đó cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, DN rút ngắn thời gian và thuận lợi trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo (baoxaydung)


TOP