Đất học Nam Định (TN THPT 2021): năm thứ 7 liên tiếp có điểm TB các môn thi cao Nhất, Nhì toàn quốc

Đất học Nam Định (TN THPT 2021): năm thứ 7 liên tiếp có điểm TB các môn thi cao Nhất, Nhì toàn quốc

Đất học Nam Định (TN THPT 2021): năm thứ 7 liên tiếp có điểm TB các môn thi cao Nhất, Nhì toàn quốc, có 956 điểm 10 xếp 5/63

1. Điểm trung bình các môn thi Nam Định là 6,996 điểm, năm 2021 là năm thứ 7 liên tục xếp Nhất, Nhì toàn quốc (5/7 năm xếp thứ Nhất toàn quốc);

2. Số điểm 10 các môn thi Nam Định xếp thứ 5/63 với 956 điểm (sau 4 tỉnh/thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Phòng);

Tại Nam Định, số lượng điểm 10 tuyệt đối của các môn như sau (đang cập nhật):

Môn Toán 1 (toàn quốc có 52 điểm 10), HS có SBD 25012873: Phạm Như Quỳnh-12A1 trường THPT B Nghĩa Hưng

Ngữ văn có 02 học sinh đạt điểm 9,75 (toàn quốc 69),

Vật lý 01 (toàn quốc 14),

Hóa học 07 (toàn quốc 149),

Sinh học 08 (toàn quốc 582),

Lịch sử 05 (toàn quốc 266),

Địa lý 04 (toàn quốc 227),

GDCD 809 (toàn quốc 18.680),

Ngoại ngữ 121 (xếp 6/63 tỉnh có số điểm 10 nhiều, toàn quốc 4582 điểm 10 tiếng Anh).

3. Điểm TB một số môn thi:

Toán 7,423 (TB toàn quốc là 6,61), xếp 1/63 tỉnh có điểm TB môn Toán cao nhất toàn quốc;

Vật lý 7,03 (TB toàn quốc là 6,57), xếp 3/63 tỉnh có điểm TB môn Vật lý cao nhất toàn quốc;

Hóa học 7,17 (TB toàn quốc là 6,63), xếp 1/63 tỉnh có điểm TB môn Hóa học cao nhất toàn quốc;

Địa lý 7,50 (TB toàn quốc là 6,96), xếp 2/63 tỉnh có điểm TB môn Địa lý cao nhất toàn quốc;

GDCD 8,99 (TB toàn quốc là 8,14), xếp 4/63 tỉnh có điểm TB môn GDCD cao nhất toàn quốc.

Lịch sử 5,70 (TB toàn quốc là 4,97), xếp 3/63 tỉnh có điểm TB môn Lịch sử cao nhất toàn quốc;

Ngoại ngữ 6,45 (TB toàn quốc là 5,85), xếp 6/63 tỉnh có điểm TB môn Ngoại ngữ cao nhất toàn quốc sau các tỉnh có thế mạnh về Ngoại ngữ như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Hà Nội

Tiếng Anh 6,447 (TB toàn quốc là 5,84), xếp 5/63 tỉnh có điểm TB môn tiếng Anh cao nhất toàn quốc sau các tỉnh có thế mạnh về tiếng Anh như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Nam Định xếp trên Hà Nội một bậc.

NHƯ VẬY :
Nam Định: Tổng kết thành tích kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 ( GIỮ VỮNG TOP ĐẦU)
✅ Trung bình các môn xếp thứ 2️⃣ (6,996)
Số điểm 10 xếp thứ 5️⃣ (956 điểm 10)
-Môn Toán xếp thứ 1️⃣(7,423)
-Môn Hoá xếp thứ 1️⃣ ( 7,174)
-Môn Vật Lý xếp thứ 3️⃣ ( 7,034)
-Môn Anh xếp thứ 5️⃣ (6,447)

Tags:

TOP