Nam Định gia cố các tuyến đê xung yếu

Tỉnh Nam Định hiện có 663 km đê. Nhìn chung, các tuyến đê sông có chất lượng tương đối tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu chống lũ. Tuyến đê biển đến nay đã nâng cấp được 34,7/76,6 km đê trực diện với biển, xây mới 8 cống qua đê, 80 mỏ kè giữ bãi bảo vệ đê và đang củng cố nâng cấp tuyến đê Cồn Xanh dài 7,8 km thuộc huyện Nghĩa Hưng, đảm bảo hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2021.

Từ cuối tháng 12/2020, tỉnh Nam Định triển khai xử lý khẩn cấp đoạn kè Quy Phú (từ k177+900 – k180+050) bị sạt lở nặng 3 đoạn, thuộc tuyến đê Hữu Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Thi công thả rồng đá hộc tại kè Quy Phú (từ k178+907 – k179+480) thuộc tuyến đê Hữu Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực.

Thi công thả rồng đá hộc dự án xử lý khẩn cấp kè Quy Phú (k178+907 – k179+480) thuộc tuyến đê Hữu Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Kè An Lá (từ k4+800 – k5+943) thuộc tuyến đê tả Đào, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực đang được triển khai thi công, hiện đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Kè An Lá (từ k4+800 – k5+943) thuộc tuyến đê tả Đào, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực đang được triển khai thi công, hiện đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Kè An Lá (từ k4+800 – k5+943) thuộc tuyến đê tả Đào, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực đang được triển khai thi công nhưng đang gặp khó khăn do còn 20 hộ dân chưa di dời nên chưa giải phóng mặt bằng thi công trên tổng chiều dài khoảng 500m.

Kè An Lá (từ k4+800 – k5+943) thuộc tuyến đê tả Đào, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực đang được triển khai thi công, hiện đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng.

Kè mỏ chữ “T” bảo vệ đê biển Thịnh Long, xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu.

Tuyến đê biển Thịnh Long thuộc xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu bị hư hỏng nặng do bão những năm trước, hiện vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để sửa chữa, khôi phục.

Tuyến đê biển Thịnh Long thuộc xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu bị hư hỏng nặng do bão những năm trước, hiện vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để sửa chữa, khôi phục.

Tags:

TOP