Nam Định: Hỗ trợ ɴɡười lao độɴɡ bị mất việc làm gặp khó khăn do ᴆạɪ Ԁịᴄһ СᴏᴠɪԀ-19

Nam Định: Hỗ trợ ɴɡười lao độɴɡ bị mất việc làm gặp khó khăn do ᴆạɪ Ԁịᴄһ СᴏᴠɪԀ-19

Ngày 20-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch СᴏᴠɪԀ-19.

Nam Định triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch СᴏᴠɪԀ-19 .

Đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm các công việc bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; người bốc vác, vận chuyển hàng hoá; lái xe mô tô chở khách, xe xích lô chở khách; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh thuộc một trong các lĩnh vực: ăn uống, lưu trú, chăm sóc sức khoẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Mất việc làm; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức 1,5 triệu đồng/tháng đối với khu vực nông thôn hoặc 2 triệu đồng/tháng đối với khu vực thành thị; cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Cư trú; cư trú, làm việc tại địa bàn áp dụng biện pháp thiết lập cách ly y tế hoặc làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch СᴏᴠɪԀ-19 do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của tỉnh quyết định từ ngày 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021.

Mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/lần, áp dụng từ 1-5-2021 đến ngày 31-12-2021. UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB và XH, Sở Tài chính phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP và những nội dung chỉ đạo của tỉnh về thực hiện chính sách hỗ trợ. Các xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, xác nhận thu nhập của người lao động và niêm yết công khai theo quy định; tổ chức thẩm định, tổng hợp danh sách hồ sơ đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh. Thực hiện công khai Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động của địa phương đúng theo danh sách, quyết định của UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về kết quả thẩm định.

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát ngay từ khi lập danh sách hỗ trợ cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ./.

Theo Viết Dư

Tags:

TOP