Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika

Nam Định khẩn cấp chống bão số 7 Sarika

Trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số 7 Sarika, Nam Định ra công điện khẩn.
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN (UBND tỉnh Nam Định) cũng đã ban hành công điện khẩn số 12 gửi tới Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh; Giám đốc công ty Điện lực Nam Định, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà; Chủ tịch Các công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi thuộc tỉnh về chủ động các biện pháp đối phó với bão Sarika (cơn bão số 7).

Cụ thể, phải thường xuyên cập nhật thông tin về bão số 7, thông báo kịp thời, đầy đủ cho các chủ phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Yêu cầu các phương tiện trên biển không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực dự báo nguy hiểm.
9
Đồng thời theo dõi, kiểm đếm, nắm bắt tình hình hoạt động của tàu thuyền, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Huy động mọi lực lượng, phương tiện khẩn trương thu hoạch lúa và hoa màu với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”, có phương án bảo vệ rau màu vụ đông. Chủ động các phương án chống úng, nước ngập tràn bờ ao, đầm thủy sản, tiêu thoát nước đô thị.

Bên cạnh đó, bằng mọi hình thức phải thông tin kịp thời đến người dân về diễn biến của bão số 7, tuyên truyền nhân dân phòng, chống bão, kỹ thuật chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia súc, gia cầm, ao đầm nuôi trồng thủy sản, chuồng trại chăn nuôi,…

Tổng kiểm tra rà soát hệ thống đê điều, công trình thủy lợi, các công trình xây dựng nhà ở của người dân nhất là vùng tiềm ẩn rủi ro cao, có phương án bảo vệ theo phương châm 4 tại chỗ, cắt tỉa cây xanh nhất là cây xanh ở đô thị, chủ động các phương án sơ tán dân khi có yêu cầu.


TOP